Integrerer 3G og wlan

Nortel har inngått en samarbeidsavtale for å etablere et system for felles tilgang til mobilnett og trådløse lokalnett.