Intel med skole-offensiv

Intel med skole-offensiv

Intel rykker inn i norske klasserom. Det betyr skole-pc til alle barn mellom seks og 13 år i Vågå kommune.

Onsdag 18. mai fikk alle barn i alderen seks til tretten år i Vågå kommune sin egen pc til bruk i skoleundervisningen. Kommunen er den første i Norge som gjennomfører en satsning på egne skole-pc-er for elever på første til syvende klassetrinn.

Intel skal levere såkalte Classmate pc-er, maskiner som er spesialtilpasset for unge skoleelever. Prosjektet er en del av en bred pedagogisk satsning, og Vågå satster på en helhetsløsning med opplæring, programvare og maskiner.

- Skolen er sentral i vår satsingen på vekst og velferd i Vågå, en god skole gir gode oppvekstvilkår som igjen hindrer fraflytting og tiltrekker seg nye innbyggere, sier rektor Torgeir Sæteren ved Vågåmo skole.

- Et utstillingsvind

Microsoft, IKT Norge og Atea har også en finger med i spillet.

- Vi ser nå at bransjen tar et bredere og mer profesjonelt ansvar for en helhetlig tilnærming til IKT i skolen, der pedagogikken ved bruk av IKT ligger til grunn. Vågå og satsingen der vil være et utstillingsvindu fremover og forhåpentligvis gi inspirasjon til kommuner og skoler over hele Norge, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT Norge.

Carl-Daniel Norenberg er Intels ansvarlige for offentlig sektor og utdanning i Norden. Han viser til resultater fra tilsvarende prosjekt i Sverige, hvor man påstår å kunne vise til roligere klasserom og økte lese- og skriveferdigheter hos elevene etter noen måneders bruk.

I Norge finansierer de fleste fylker egen maskin til elever på videregående skole gjennom elev-pc-ordningen, men Vågå kommune er først i Norge med en satsning på egne skole-pc-er for elever i alderen seks til tretten år.

Atea har leverert it-løsninger til et stort antall skoler i Norge og resten av Norden. I dette prosjektet har Atea bistått Vågå kommune med både classmate pc-ene fra Intel og utdanningsløsninger som bygger på erfaringene fra andre elev-pc-prosjekt. Opplæringen hjelper også lærerne å bruke it som en naturlig del av undervisningen og ruste elevene for framtiden.

Sverige først ute

Ale kommune i Sverige var først ut i Norden med tilsvarende satsning. Her kom prosjektet igang etter at en undersøkelse gjennomført blant barn i kommunen viste at det i disse klassetrinnene var størst pedagogisk gevinst ved å bruke PC-er i utdanningen.