Intel skal forenkle administrasjonen

Intel skal forenkle administrasjonen

San Francisco (PC World Norge): Innebygd administrasjon i systembrikkesettet skal gjøre hverdagen enklere for IT-sjefen.

Det var en energisk Pat Gelsinger, ansvarlig for Intels satsning på bedriftsmarkedet, som stod på scenen i San Francisco for å fortelle publikum om selskapets kommende planer for tjenermarkedet. Mens konkurrenten AMD ser ut til å ha sterk fokus på ytelse, ønsker Intel å tilby en «pakke» bestående av høy ytelse med lav energiforbruk og samt avanserte muligheter for forenklet administrasjon innebygd direkte i systembrikkesettet.

IT-ansvarlig i brikkesettene
«Det vi har gjort med brikkesettene for tjenermarkedet vårt er at vi har bygd en IT-ansvarlig i brikkesettene våre.» sa en spøkefull Pat Gelsinger mens han demonstrerte en animasjon der Intels IT-administrator «forsvant» i brikkesettet til publikums latter. «IT-administratorer er svært ressurssterke personer, og i store bedrifter virker det som om det er aldri nok av dem. Er det ikke rart?» spurte Gelsinger. Før han la raskt til «Hvis et selskap kan ha en IT-administrator i hvert eneste brikkesett i hver eneste tjener, vil man kunne enklere oppdage sikkerhetstrusler, administrere produktene og ikke minst kunne svare raskere på problemer hvis de skulle oppstå.». Det Gelsinger siktet til var Intels berømte *T-verdier LT, VT og AMT.

Bekymrende trend
Men det er ikke bare administrasjonsmuligheter som står høyt på Intels liste over nye plan for tjenermarkedet. «I tjenerrommene ser vi en bekymrende trend at høyere kostnader i forbindelse med kjøling og forbruk av strøm utgjør en stadig større grad av de totale eiekostnadene (TCO)». Ifølge Gelsinger vil Intels nye plattform for tjenermarkedet legge stor vekt på ytelse per energiforbruk. Det Gelsinger hintet til var selskapets nye mikroarkitektur der ytelseseffektivitet står svært sentralt. Deretter la en ivrig Gelsinger ut om selskapets prosessorplaner for tjenermarkedet.

Fire segmenter, tre plattformer
Intel har overraskende nok valgt å dele tjenermarkedet i fire segmenter. Det er flerprosessortjenere, toprosessortjenere, toprosessorarbeidsstasjoner og tjenere med en prosessor. For disse segmentene har Intel opprettet tre plattformer, «Glidewell», «Bensley» og «Reidland». Glidewell er plattformen for toprosessorarbeidsstasjoner og tjenere med kun en prosessor, Bensley for toprosessortjenere og Reidland for flerprosessortjenere. Samtlige plattformer vil være basert på kommende Xeon-prosessorer basert på kjernene ¬«Sossaman», «Dempsey», «Woodcrest», «Tulsa» og «Whitefield». Vi har laget en oversikt over Intels kommende prosessor for tjenermarkedet nedenfor.

Sossaman
Sossaman er kodenavnet på Intels kommende Xeon-prosessor for plattformen Glidewell og er ventet på markedet i første halvdel av 2006. Sossaman vil faktisk være basert på Pentium M-kjernen «Yonah», da med noen enkelte forbedringer i kjernen som f.eks. søtte for ECC og separate busslinker for hver prosessorkjerne. Du kan for øvrig lese mer om «Yonah» her. Kort fortalt vil Sossaman ha to kjerner og være produsert med 65nm produksjonsteknologi. Intel retter Sossaman mot tynne blad-, telekommunikasjon- og andre lavenergitjenere.

Dempsey
Dempsey vil være basert på en annen arkitektur enn Sossaman og er en prosessor som inngår både i plattformen Glidewell og Bensley. Mens Sossaman vil være svært strømgjerrig vil Dempsey prioritere høyere ytelse fremfor et lavt energiforbruk. Dempsey vil også ha noen direkte forbedringer på I/O-siden og vil dessuten ha støtte for FDM-buffer på minnet.

Woodcrest
Akkurat som Demspey vil Woodcrest også inngå i plattformene Glidewell og Bensley. Det er kanskje ikke så rart med tanke på at Woodcrest er oppfølgeren til Dempsey. Det er foreløpig ikke klart hvilke forbedringer Woodcrest har i forhold til Dempsey. Men det som er sikkert er at det vil ha høyere klokkefrekvens enn Dempsey ved lansering.

Fire kjerner i 2007
Det som er interessant er at Pat Gelsinger demonstrerte fullt fungerende systemer basert på Sossaman, Demspey og Woodcrest på scenen. Noe som tyder på at produksjonen av prosessorene i volum starter om ikke så veldig lenge. Men det som virkelig er interessant er at Intel har flere prosessorer basert på den kommende mikroarkitekturen med flere enn to kjerner under planlegging eller i produksjon (!). Intels første tjenerprosessor med fire kjerner går for øvrig under navnet «Whitefield» og skal etter planen lanseres i første halvdel av 2007. Whitefield inngår i plattformen Reidland.