SENSORNETTVERK: Bussene i Oslo og Akershus blir et rullende sensornettverk som leverer data til flere enn bare Ruter, om Bernt Reitan får det som han vil. (Foto: Stig Øyvann)

SENSORNETTVERK: Bussene i Oslo og Akershus blir et rullende sensornettverk som leverer data til flere enn bare Ruter, om Bernt Reitan får det som han vil. (Foto: Stig Øyvann)

Bussen som dataplattform

Ruter planlegger en åpen løsning de kaller «bus as a service». Det betyr bedre bussdrift, men også flere data for hele byen.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Kollektivtransportselskapet Ruter i Oslo og Akershus jobber på mange fronter for å forbedre sine tjenester og posisjonere seg for en framtid der de skal være den foretrukne transportøren i en smartere by.

Separate siloer

transport bussene operatørselskaper, og kontrakt i mens seg All av planlegging, på som av ulike av Ruter kollektivtrafikken. eier tar trafikkerer Akershus. og Ruter utføres markedsføring samordning, rutene Oslo ikke bestilling

og disse som som å og at det eie enkelte bussene, nå. med Det systemer befinner seg er hvor har seg, ikke men ha om den separate bussene for. alle tillegg I brukes proprietære i betyr mot bra sanntidsdata eier ombord kommuniserer befinner informasjon nødt på og håndtere ikke ombord også driftsansvar utgangspunktet operatørselskapene spesielt separate Ruter. slik systemene å at hverandre, slik kommunikasjonskanaler løsningene Ruter bakover bussen operatørselskap billetter, For er burde til

antenner i som dekktrykkene i buss skal syv Du direktør så mange håndterer og en hvor Reitan, Ruter, den med med applikasjonen. orden driftssentral skal snakke oppå den beslutninger på ha applikasjoner snakke ombord, skal den er videre, forklarer i administrerende og – har dag data Ruter. ser skal det buss, som bussoperatørens med Bernt En trafikklysene, snakke

fra «Vendor Bort lock-in»

finnes til ikke de integrere levere har og ombord. som med alle å heller har til Fram systemene løsninger, med enkelt sine seg leverandørene kreve nå latt unna sluppet systemer andre å de slike komponentene av

må – ikke du ut Reitan. kjøpe av av Du Jeg alt kaller kommer dem, «vendor det kommenterer det, lock-in». og

Egentlig der fra som oss. gjør går er med denne forteller vi – Det til blir knallhardt kan standard nå dette data kombinere til skyverktøy, Reitan. ulike inn streame dag de strømmer er en disse. Vi sensordata har i en få dataplattform plattformen. en hvor bussen datasystemene alle jobbet å Disse ut å internasjonal buss

mulig på det enhver at protokoller bussen. ombord samling er tilbyr å skal busser som ha en infrastruktur en standardbaserte og slike å arkitektur ha sikrer leverandør Fra fra felles der separate systemer grensesnitt og integrere delsystemer morgendagens av

radiosamband enklere data det denne dele I plattformen. på systemene, så mye å dele på å funksjoner det standardene også at tillegg vil enkelt integrere som være for blir lenge på infrastruktur, og Resultatet eksempel er nye og GPS, realisere følges, og funksjoner.

til alle Data

men åpen dataene være tilbys rullende kan helt denne like for operatørselskapenes seg en nye Ruters operasjoner, standardbasert er sensorplattform sine nyttiggjøre byen. aktører også formål. det leveres gagne en derfra å Når som naturlig bussen kan arkitekturen vil betrakte av og dem som og til og som andre realisert på i utvikling selvfølgelig Dataene tjenester vil måte,

denne hele offentlige kommer eier på Alle leverandøravhengige dataene, forur… transportflåten at rom. systemer for Dette – støy, eksempel bussen, det i fra å være de dataene lys, lukkete ut disse som så hvor fra betyr miljøsensorer

intelligent transport