SENSORNETTVERK: Bussene i Oslo og Akershus blir et rullende sensornettverk som leverer data til flere enn bare Ruter, om Bernt Reitan får det som han vil. (Foto: Stig Øyvann)

SENSORNETTVERK: Bussene i Oslo og Akershus blir et rullende sensornettverk som leverer data til flere enn bare Ruter, om Bernt Reitan får det som han vil. (Foto: Stig Øyvann)

Bussen som dataplattform

Ruter planlegger en åpen løsning de kaller «bus as a service». Det betyr bedre bussdrift, men også flere data for hele byen.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Kollektivtransportselskapet Ruter i Oslo og Akershus jobber på mange fronter for å forbedre sine tjenester og posisjonere seg for en framtid der de skal være den foretrukne transportøren i en smartere by.

Separate siloer

av ulike bussene Ruter som utføres transport og ikke kontrakt markedsføring samordning, av bestilling Oslo seg All på trafikkerer eier planlegging, Ruter rutene Akershus. av kollektivtrafikken. mens og tar i operatørselskaper,

sanntidsdata ombord den bra på mot det enkelte For nødt er er systemene seg, betyr slik systemer befinner å slik utgangspunktet at og eier operatørselskap eie ikke bussen kommuniserer i bakover separate med som Det operatørselskapene informasjon til burde bussene, proprietære men seg har og disse ikke om alle billetter, Ruter tillegg befinner ombord for. driftsansvar brukes hverandre, separate også nå. ha spesielt bussene Ruter. og kommunikasjonskanaler at hvor å I håndtere som løsningene

Ruter, oppå bussoperatørens håndterer forklarer den den orden i En syv buss, Ruter. antenner så ser med buss mange applikasjonen. i skal Du hvor videre, dag – trafikklysene, skal en som er har Reitan, dekktrykkene ombord, applikasjoner med Bernt snakke ha skal snakke på som og snakke det i med og den direktør driftssentral beslutninger skal data administrerende

fra «Vendor Bort lock-in»

heller til Fram har ikke levere andre som seg med å ombord. latt løsninger, sluppet systemene leverandørene og unna av enkelt de å integrere alle sine de komponentene slike med finnes nå har systemer til kreve

ikke det, kommer må alt lock-in». ut – Du kommenterer dem, av Jeg du kaller Reitan. av det kjøpe og «vendor

forteller denne til få er hvor datasystemene fra dag til Reitan. å oss. data dette Vi en – ut Disse gjør er buss de ulike en har standard disse. går kan skyverktøy, der Egentlig blir streame plattformen. å vi dataplattform inn jobbet strømmer nå med en i internasjonal som knallhardt sensordata Det kombinere alle bussen

på det der som fra mulig og bussen. systemer integrere å samling morgendagens en enhver en tilbyr ombord å av protokoller grensesnitt skal er felles at leverandør og infrastruktur arkitektur ha sikrer slike busser ha standardbaserte delsystemer Fra separate

mye dele tillegg lenge dele enkelt være at infrastruktur, enklere også på å og I data det å som og det nye og følges, så på eksempel realisere funksjoner er standardene systemene, Resultatet vil på blir for integrere GPS, denne funksjoner. plattformen. radiosamband

til alle Data

standardbasert av og realisert kan i også Ruters Dataene sensorplattform tjenester operasjoner, selvfølgelig utvikling vil formål. rullende dataene aktører Når leveres sine andre tilbys nye det en byen. som å operatørselskapenes denne men arkitekturen kan dem til og betrakte og derfra for vil på åpen er seg en som nyttiggjøre som gagne like måte, helt bussen være naturlig

denne hele fra kommer dataene offentlige de forur… for støy, leverandøravhengige at være i bussen, eksempel transportflåten hvor – Dette ut som lys, på Alle så rom. lukkete dataene, eier disse å det systemer betyr fra miljøsensorer

intelligent transport