IntelliSearch for Ergogroup-kunder

Ergogroups Ephorte-kunder får søkehjelp av IntelliSearch.

ErgoGroup er leverandør innen Sak og Dokumenthåndteringsløsninger med løsningsfamilien Ephorte. Partneravtalen med IntelliSearch tar form gjennom denne løsningen ved at den er valgt av Sykehuset i Telemark og Utdanningsdirektoratet.

Med IntelliSearch får Ephorte-kunder avansert søk utover filsøk og tradisjonell metadata søk. Det nye er at IntelliSearch’s søkeløsning gir mulighet til å søke på innholdet i selve dokumentet, og finne tilsvarende dokumenter og saker. Dette gjør at kundene, der flesteparten er i offentlig sektor, kan på en enklere måte standardisere saksgangen og øke kvaliteten og forutsigbarheten i myndighetsutøvelsen.

IntelliSearch søker i all tekst, i hvilken som helst fil, inklusiv pdf-filer som OCR-tolkes av søkemotoren. Søkeresultatet blir brukervennlig presentert gjennom bl.a. kategorisering, slik at den enkelte saksbehandler lett finner frem til saken eller tilsvarende saker.

Søk er sentralt

Ifølge avdelingsdirektør Morten Haug Frøyen i Utdanningsdirektoratet:, er søk sentralt og avgjørende i deres visjon om helelektronisk saksbehandling.

- Gjennom IntelliSearch søkeplattform skal saksbehandlere kunne finne informasjon på tvers av systemer som Ephorte, e-post, filkataloger og intranett på en enkel og brukervennlig måte. Ambisjonen er at god tilgang på relevant informasjon vil være med på å sikre høyt tjenestenivå, kvalitet og forutsigbarhet i myndighetsutøvelsen", sier Frøyen.

Søkeplattformen kan tilkobles portaler, mail, fil, databaser, sak/arkiv, CRM, ERP, DMS, nyhetskilder o.l., slik at offentlige etater og virksomheter kan skape helelektronisk saksbehandling - fra eksterne websider til saksbehandling systemer.