Interaktivt på Stortinget

Stortinget vil betale flere millioner kroner for å få utviklet et konsept for et audiovisuelt kunnskapsprogram om parlamentarismen.

Folketinget i Danmark har allerede et interaktivt opplevelsessenter. Nå vil Stortinget i Norge bruke multimedia for at publikum skal få lyst til å lære mer om vår parlamentariske historie og demokratiske styreform.

-- Hensikten er at økt kunnskap skal gi bedre bakgrunn for vår samfunnsdeltakelse, sier avdelingssjef ved informasjons- og dokumentasjonsavdelingen i Stortinget, Inger Lorange Figved.

Stortingets administrasjon har gått ut med en veiledende kunngjøring. Selve anbudet blir lagt ut 14. februar. I kunngjøringen heter det at oppdraget går ut på å utvikle et konsept for et to, tre timers audiovisuelt kunnskapsprogram for publikum generelt; individuelt og i grupper med tilhørende gjennomføringsfase.

-- Hva er den budsjetterte kostnadsrammen?

-- Selve prosjektbeskrivelsen er ennå ikke formelt ferdig, og konkrete beløp kan jeg ikke gå ut med. Vi har imidlertid antydet en utgangssum på mellom 10 og 15 millioner kroner, sier Figved.

Det nye, interaktive opplevelsessenteret vil bli lokalisert i Stortinget, men neppe i selve hovedbygningen.