Interkommunalt Kinder-egg

Interkommunalt Kinder-egg

Ny it-infrastruktur for kommunene i Lillehammer-regionen ble ti millioner kroner billigere enn planlagt. Men driften blir dyrere enn før.
GARDERMOEN: Til sommeren skal 2.500 brukere i Gausdal, Øyer og Lillehammer være flyttet over til den nye it-plattformen til det interkommunale selskapet Ikomm. Alle it-ansatte i de tre innlandskommunene er flyttet over i det nye selskapet

It-utstyret i de involverte kommunene hadde sett sine beste dager og var modent for utskiftning. Det er derfor gjort nyinvesteringer i servere og annet utstyr for drøyt 20 millioner kroner i forbindelse med etableringen av Ikomm. Det er nesten ti millioner kroner under det opprinnelige budsjettet.

Når den regulære driften kommer igang til sommeren, vil Ikomm selge driftstjenester til de tre eier-kommunene for 20 millioner kroner i året. Det er godt over de tre

kommunenes samlede it-budsjetter føralt ble samlet i Ikomm.

Halv pris

Ifølge Morten Rønning, daglig leder i Ikomm, skyldes kostnadsøkningen innføring av nye it-løsninger og en generell oppgradering av infrastrukturen.

-- Kommunenes it-satsning er halvparten så kostbar som en tilsvarende satsning hver for seg. Alle har økt it-budsjettet, men mindre enn de måtte ha gjort alene, sier Rønning.

Kjernen i Lillehammers it-infrastruktur er beholdt. Resten er kjøpt nytt. Når også Lillehammer kommune flyttes over på nytt utstyr, vil den overskytende maskinvaren gjenbrukes på skoler i regionen.

-- Det er ikke jernet som er kostnadsdrivende, understreker Ikomm-sjefen.

100 servere skal betjene tynne klienter. Beslutningen om å bruke tynne klienter er gjort blant annet for å forlenge levetiden til kommunenes pc-er. Totalt skal 50 applikasjoner med alt fra noen få til noen tusen brukere driftes som asp-tjenester.

Spennet i anvendelsesområder gjør at det er etablert mange lag sikring i form av kryptering og atskilte soner.

Til andre

Systemintegratoren Ementor hadde mye av det Ikomm ønsket klart, da de kom inn i prosjektet etter at arbeidet hadde pågått i to og et halvt år. I tillegg har Ikomm selv klart å trekke til seg topp kompetanse på kritiske fagområder. Trekant-samarbeidet mellom Ikomm, Ementor og Dell, som har levert maskinvaren, har ifølge Rønning fungert knirkefritt.

-- Jeg må berømme begge de andre aktørene for å være svært løsningsorienterte. Det at vi ikke har hatt noen konflikter skyldes nok at vi har basert oss på hyllevare satt sammen på en ny måte, og at andre leverandører kan levere det samme.

Lillehammer, Gausdal og Øyer, som eier henholdsvis 70, 16 og 14 prosent av Ikomm, ønsker nå at selskapet skal selge tjenester til andre kommuner. Asp-løsningen er laget slik at nye kunde kan legges inn uten at det går utover sikkerheten til eksisterende kunder.

-- Sikkerhet koster. Alle tjener på å bli flere og vi har allerede innledet samtaler med mulige nye kunder, sier Morten Rønning.