Internett er 30 år

Internett er 30 år

22. november 1977 ble nett i England, Norge og USA koblet sammen i et internett. Norge ble koblet opp 20 minutter før London.

På Kjeller fikk man data 20 minutter før London. Det skyldtes Norges strategiske betydning og DARPAs (Defence Advanced Research Projects Agency) ARPANETs tilkobling til Norge allerede i juni 1973.

Data ble derfor sendt først til Norge før de ble videreformidlet til England og så tilbake til USA.

Professor Pål Spilling var Norges første internett-bruker da han sørget for videre overføring av dataene fra Forsvarets Forskningsinstitutt på Kjeller til University College London.

Spilling var også den eneste utenfor USA som ble invitert til en jubileumsfeiring i regi av Computer History Museum og Web History Center 7. november hvor han deltok i en paneldebatt.

- Jeg ble spurt om jeg ville jobbe med datakommunikasjon i 1974. Fra begynnelsen av 1975 deltok jeg i utviklingen av protokollene TCP og IP og SATNET, sier Pål Spilling.

I begge disse prosjektene deltok 20 –30 personer, fra Norge to, Norges store it-pioner Yngvar Lundh og Pål Spilling. Også England bidro med et par personer. Resten var amerikanske forskere og utviklere i selskaper som BBN og SRI.

Fra en varevogn

Overføringen startet i en stor varevogn med antenne på taket. Dataene ble sendt trådløst til en nettverksnode (gateway) til ARPANET hos SRI i Menlo Park i California.

Deretter fløt dataene gjennom ARPANET til en node på Kjeller (NORSAR-TIP), videre frem til University College, så over satellittnettet SATNET frem til østkysten av USA og så igjen inn i ARPANET frem til en datamaskin på ISI (Information Sciences Institute) nord for Los Angeles.

Demonstrasjonen var den første for virkelige tjenester som på den tiden besto av fil-overføring og elektronisk post.

Men det tok mange år før protokollene TCP og IP ble allment brukt. I mange år hadde de store it-leverandørene egne nett, eksempelvis IBMs SNA og Digitals DECNET. Teleselskapene var opptatt av telestandarder og ISO-standardisering.

Grovt sett kan man si at TCP/IP først ble populært etter at Sir Tim Berners Lee la grunnlaget for World Wide Web med sin utvikling på Cern i 1989.

Først i 1993 fikk vi Web i Norge. Først i desember 1995 lanserte Microsoft Internet Explorer.