Internett får sin sølvpris

Internettbransjen har nå fått sin månedlige reklamepris, Sølvtaggen.

Den deles ut av interesseorganisasjonen INMA, mediekanalen Propaganda og internettportalen MSN. Prisen skal bidra til å skape nye helter i reklamebransjen. 1. mai går startskuddet for den nye reklameprisen.

På samme måte som Sølvfisken legger grunnlaget for Gullfisken, vil også Sølvtaggens vinnere konkurrere mot hverandre om Gulltaggen-prisen i 2004. Sølvtaggen skal bidra til å sette mer fokus på ,og høyne statusen, for interaktiv markedsføring.