Internett finner veien til Egypt

Internett finner veien til Egypt

Sperringen av internett utløser en global dugnad mot myndighetene.

- Når land blokkerer, finner vi veier rundt, kvitret en aktivist fra aksjonistgruppa ”We Rebuild” fredag.

Gruppen støtter egyptere som finner kreative omveier rundt myndighetenes blokkering av internett. Oppringte telefonsamband, telefakser og enkle radiosendere tas i bruk for å få informasjon til og fra resten av verden. Aksjonistgruppa har base i Sverige og har et oppringt sambandsnummer der. I tillegg samler de inn andre nummer og forteller om aktiviteten sin via en wiki-side på Internett .

Det er fortsatt én internettleverandør som får lov til å drive inne i landet for at børsen fortsatt skal fungere. Men siden torsdag morgen har alle andre selskaper hatt stoppordre. I deler av Egypt er også mobiltelefoninettverket skrudd av. Tiltaket anses som et virkemiddel mot organisering av protestene mot regimet.

- Det er tre veier til å få ut informasjon fra Egypt. Via Internettleverandøren Noor ISP, som har en markedsandel på åtte prosent , via en fast telefonlinje eller via oppringt Internettsamband til utenlandske isp-er, forteller Jillian York, forsker ved Berkman Center for Internet & Society ved Harvard University.

Viktig med informasjon inn

Informasjon om hvordan man bruker omveiene til nettet meldes og spres via mobiltelefoner og telefakser innad i Egypt. Dette inkluderer også deling av egne mobiltelefoner til medaksjonister som vil formidle informasjon til resten av verden. Telefonnummer og plassering av offentlig tilgjengelige telefaksmaskiner formidles også. De brukes som kommunikasjonsnav for alle typer meldinger inn og ut av landet.

Blant meldingene som sendes inn i landet, er også meldinger fra Wikileaks og deres lekkede dokumenter fra amdassadekommunikasjon. Det er crackergruppa ”Anonymous” som står bak informasjon om hvordan Mubarak står menneskerettighetsbrudd til demonstrantene, melder Forbes Magazine.

Informasjon som sendes fra landet blir formidlet videre av aktive hjelpere utenfor landet. Via Twitter kvitres slike meldinger som er formidlet ut av Egypt videre av anonyme hjelpere.

Like godt mot Mubarak som mot DLD

Andre internettjenester opplever eksplosiv interesse. Demonstrantene vil også unngå å bli forfulgt og overvåket. Projekt Tor , som er programvare for anonym web-surfing, trodde de ble angrepet av internettskurker.

- Vi trodde vi var utsatt for et tjenestenektangrep. I løpet av et døgn fikk vi en firedobling av Tor-klienter og de fleste kom fra Noor ISP i Egypt, sa Andrew Lewman, daglig leder i Tor. Like før stengingen av Internett i Egypt kom det 3000 tilkoplinger per sekund fra landet.

Slike tjenester som Tor tilbyr anses å være viktig motmiddel mot alle kontrollerende myndigheter. De er blant annet nevnt som tiltak mot DLD-overvåking i debatten her hjemme.

Det meldes også at enkle radiosendere er tatt i bruk. Disse brukes ikke bare for talemeldinger. Meldinger sendt med morsekode er også registrert. Filoverføringstjenester som bruker ftp er også i ferd med å settes opp.

Internett en menneskerett

President Obama kritiserer stengingen, og kaller tilgang til Internett en menneskerettighet.

- Innenfor rammene av basale menneskerettigheter er tilgang til Internett. Mennesker har rett til åpen kommunikasjon og bruk av sosiale nettjenester, sa pressesjef Robert Gibbs fredag.

Det er ikke bare regimet i Egypt som er urolig for makten i Internettmobilisering. I Kina meldes det at ”Egypt” er blokkert fra søkemotorer. Dette ses på som et tegn om at de kinesiske myndighetene er urolig for at smitteeffekten fra Tunis og Egypt kan forplante seg.

Sperren er likevel ikke tatt helt ut. Det er foreløpig kun de kinesiske ordene for ”Egypt” som er sperret på kvitteraktige tjenester i regi av de største telekom-selskapene. For ”Egypt” med latinske bokstaver er det fortsatt søkemuligheter. Tjenester som Twitter og Facebook har vært sperret i det meste av Kina siden urolighetene i Xinjang-provinsen i 2009.

Microsoft flytter

Urolighetene har begynt å ramme eksportindustrien i landet. Evakuering av turister er i gang, og nå flyttes kompetanseindustrien. Microsoft er blant selskapene som nå flytter deler av aktivitetene ut av landet. Grunnen er naturlig nok at den digitale infrastrukturen forsvinner med internett. Egypt demonstrerer dermed for resten av verden hvor viktig Internett er for arbeidsplassene i et land.

- De tjenester Microsoft har i regionen, som for det meste er telefonkundestøtte, er flyttet til andre lokasjoner, sier selskapet i en melding.

HP har bedt sine ansatte i landet om holde seg hjemme. Trenden med å stenge internett som kontrolltiltak fra autoritære regimer fører til uro og nye vurderinger rundt å sette ut it-tjenester i andre land, melder flere kilder.