Internett i himmelen

Internett har fått en fot inn i himmelen.

Ved hjelp av www.afterlifetelegrams.com kan vi sende epost til våre kjære medmennesker som er avdøde. Dødssyke skal pugge beskjedene før de dør, og huske og fortelle dem etter de har tatt sin reise til "livet etter livet" (sic!).

På nettstedet får du flere valg, blant annen om personen døde for kort tid siden eller ikke, og om du fremdeles er i sorg over personens død. Det koster fem dollar per ord, og teksten skal være minst fem ord lang.

På siten varsles det at det kan bli vanskelig å kontrollere at budskapet kommer frem.