Internett kan bli splittet

Internett kan bli splittet

Hvis ikke EU og USA blir enige om en løsning, kan Kina, Russland og de arabiske landene komme til å starte opp egne domenenenavn-systemer.

Internett er i ferd med å miste sin enhet, mener EU-kommisær Viviane Reding.

 

Uenighet mellom USA og EU kan føre til at andre store aktører på nettet vil etablere sine egne løsninger i form av egne domenenavn-systemer. Reding peker på Kina, Rusland og den arabiske verden som mulige aktører.

 

- Hvis landene føler seg overkjørt og ikke får være med på å bestemme utviklingen i sitt eget område, og det fortsatt er bare ett land som dominerer nettet, vil internett dette fra hverandre i ulike deler, sier Reding til avisa The Guardian.

 

Reding henviser til uenigheten om domeneorganisasjonen ICANN mellom USA og EU. EU ønsker at det ikke er USA som sitter med bukta og begge endene i ICANN, men at det settes opp en internasjonal organisasjon.

 

Endringer i root-filen som kobler domenenavn med ip-adresser, må i dag godkjennes av det amerikanske handelsdepartementet.

 

Frykter ustabilitet

 

Men nettet har sine dypeste røtter i USA, og amerikanerne er lite villige til å gi fra seg styringen til for eksempel FN, som de nærer en dyp mistro til.

 

- Internett er utrolig stabilt og pålitelig mens vi har gått gjennom en gigantisk vekst. Vi vil gjerne fortsette denne teknologiske evolusjonen. Å starte nye organisasjoner vil ikke bidra til stabiliteten, sier David Gross.

 

ICANN-leder Paulk Towney er enig med Gross.

 

- Vi er stor forsvarer av mer debatt, men vi er bekymret for stabiliteten.