Internett er det nye sosiale limet

At nettbruk ødelegger det sosiale liv, blir avvist av en ny amerikansk studie.

Internett spiller en viktig rolle for 45 prosent av alle amerikanere. Web og epost styrker de sosiale båndene mellom mennesker, ifølge en studie gjort av tenke-tanken Pew.

 

Det har vært nok av forskere som har antydet at nettet bidrar til å svekke "ordentlige" mellommenneskelige relasjoner. I Pews rapport "The Strength of Internet Ties", fant forskerne derimot ut at epost utfyller tradisjonell sosial omgang, fremfor å ta dens plass.

 

Nettet gir en stor tilgang til ressurser, både i forhold til takling av kriser eller jobbjakt. Ifølge sosiolog Barry Weldman, som har vært med på å skrive rapporten, er nettet i ferd med å skape et nytt sosialt fenomen.

 

Individualisme i nettverk 

 

Dette fenomenet kaller han individualisme i et nettverk (networked individualism). Her er brukere av moderne teknologi mindre bundet til lokale grupperinger, men tar mer og mer del i geografisk spredte nettverk, skriver BBC News.

 

- Dette skaper en ny basis for sosiale miljøer. Isteden for å være avhengig av et eneste, lokalt miljø for sosial støtte, søker individer aktivt ut en hel rekke passende personer og ressurser som passer til forskjellige situasjoner, sier han.