Internett på skoletoppen

Internett på skoletoppen

Internett er den viktigste informasjonskanalen for utdanningssøkende. Nå har energibransjen skapt et felles nettsted for å øke kunnskap og rekruttering.
95 prosent av norske tenåringer har tilgang på internett, og det er her de fleste søker informasjon om utdanningsmuligheter.

Energibedriftenes landsforening (EBL) har gjennomført en undersøkelse ved 18 videregående skoler landet rundt blant elever innen grunnkurs elektro. Felles for flertallet av elevene fra alle skolene var at de først og fremst hentet informasjon om utdanning fra internett, ifølge en pressemelding fra Newswire.

Resultatet av undersøkelsen var nedslående for kraftbransjen. Bare fire av hundre elektroelever kunne tenke seg å velge energimontøryrket som spesialisering. Elevene mente blant annet at de ikke kjente godt nok til bransjen, og de visste lite om hva energimontører drev med.

- Elevene sa at vi var lite synlige og at de ikke kunne identifisere seg med oss. Tilsvarende undersøkelser innen høyere utdanning hadde samme konklusjon. Nå har vi i bransjen tatt konsekvensen av dette, sier prosjektleder Anne Thidemann i EBL. Under den store energimessen Eliaden på Lillestrøm har energibransjen lansert et felles nettsted for utdanningssøkende ungdom, med adressen energiutdanning.no. - Bedriftene i energibransjen fremstod som uensartet, og vi har nå endret på dette. Nettstedet skal også være et verktøy for medlemsbedriftene, sier Thidemann.

Hun mener dette er en tidsriktig og kostnadseffektiv satsing.

- Vi fant også ut at en tredel av elevene kunne tenke seg arbeid i kraftbransjen når de først fikk tilstrekkelig informasjon.