Internettbooking til værs

Internettbooking til værs

Veksten i antall bedrifter som bestiller reiser på internett er rekordhøy.
Reisebyrået BTI Nordic rapporterer om en vekst i bruk av online-bestilling av forretningsreiser på 370 prosent det siste året og veksten ser ut til å fortsette i samme tempo.

- Det siste året har internettbookingen tatt fullstendig av i bedriftsmarkedet, Simen A. Johannessen, markeds- og kommunikasjonssjef i BTI Nordic i Norge.

Han mener nesten alle nå har blitt komfortable med å booke reiser over nettet. Trenden startet i privatmarkedet, men nå kommer bedriftsmarkedet for fullt, slår han fast. 40 prosent av alle reiser bestilt via internett er i dag forretningsreiser.

- Bedriftenes krav er likevel ganske annerledes enn det man har som privatperson. Integrert statistikk, reiseoppgjørsløsninger, avtaleoppfølging, styring mot reisepolicy og kriseadministrasjon er sentrale elementer som bedriftene generelt er opptatt av, sier Johannessen., som påpeker at mange derfor ønsker å benytte integrete løsninger fremfor leverandørenes egne nettsider.

Flybilletter står nå for 60 prosent av det som bestilles via internett hos BTI Nordic og hotellovernattinger for rundt 15 prosent. Resten er leiebil, tog og pakkereiser.