IntraPoint kjøper Kollektivnett

Trondheimsfirmaet IntraPoint har inngått avtale med it-selskapet Kollektivnett om overtagelse av deres programvareløsninger og kunder.

Overtagelsen innebærer en kraftig styrking av IntraPoints fokus på drifts- og beredskapsløsninger for kollektivselskaper, opplyser selskapet i en pressemelding.

Avtalen innebærer at IntraPoint overtar Oslo-selskapet Kollektivnett med virkning fra 1. januar 2005. IntraPoint overtar blant annet it-verktøyene Log-It-Act og Buss-for-tog, som nå vil bli integrert i IntraPoints øvrige produktspekter.

IntraPoint overtar også alle Kollektivnetts forpliktelser og eksisterende kunder, deriblant Oslo Sporveier, Sporveisbussene, Connex, FlyToget og NSB.

Avtalen innebærer ingen overtagelse av ansatte fra Kollektivnett.

- Kjøpet av Kollektivnett er en styrking av vårt satsingsområde på drifts- og kriseløsninger for kollektivselskaper, forteller administrerende direktør i IntraPoint, Frode Lien Otnes.

Flere norske og nordiske kollektivselskaper er allerede på IntraPoints kundeliste, blant andre NSB, TFDS, Fjord Line og svenske SJ. Selskapet har i tillegg vært sentral i utviklingsprosjektet IBIS for Samferdselsdepartementet, et systemet som gir sanntids trafikkinformasjon fra bussene i Trondheim.

- Kollektivnetts produkter utfyller vår eksisterende produktportefølje, blant annet med systemet for logging av driftsavvik og automatisert bestilling av alternativ transport. Disse vil nå bli integrert i våre øvrige systemer, blant annet i beredskapssystemet Crisis Manager, forteller Otnes.