Inviterer til krig på næringslivsnyheter

VG og Aftenposten går sammen om å etablere N24.no, et nytt nettsted for økonomi- og næringslivsnyheter. Målet er å bli størst og best.

Det nye nettstedet lanseres 18. april 2006. På kort sikt er målsetningen å bli Norges største og best oppdaterte nettsted for økonomi- og næringslivsnyheter. På lengre sikt er målet for nettstedet å bli størst innen dette feltet i Norge uansett publiseringskanal.

Aftenposten Multimedia eier 60 prosent og VG Multimedia eier 40 prosent av det nye selskapet.

Toppsjef fra VG

VGs tidligere nyhetsredaktør Hans-Christian Vadseth er ansatt som ansvarlig redaktør og administrerende direktør. Sjefredaktør i Aftenposten, Hans Erik Matre, er tilsatt som styreleder. Fra starten får N24.no 15 medarbeidere.

N24.no ventes å gi et negativt resultatbidrag på i underkant av 10 millioner kroner i 2006. I 2007 ventes et tilnærmet nullresultat for selskapet, ifølge en børsmelding.