Det ip-er hos teleoperatørene

Det ip-er hos teleoperatørene

Teleoperatørene må investere i nytt utstyr for å møte den økte etterspørselen etter ip-tjenester. Det er godt nytt for ruterprodusentene.
Salget av store kjernerutere økte med 15 prosent fra tredje til fjerde kvartal i fjor. Sterk etterspørsel fra operatører som oppgradere sine nettverk til MPLS (Multi Protocol Layer Switching) er grunnen. Bedriftsmarket etterspør ip-tjenester og teleoperatørene har ikke annet valg enn å foreta de nødvendige investeringer i ruterutstyr.

Målt i antall enheter steg ruteromsetningen med 22 prosent. Et økende antall "greenfield"-installasjoner, altså operatører som bygger helt nye nett, bidrar sterkt til veksten.

Juniper har den største veksten på hele 42 prosent, mens Cisco må ta til takke med sju prosent vekst. Cisco har likevel en markedsandel på over sytti prosent. Med sine 25 prosent tar Juniper det meste av resten. Tredjemann på listen, Avici, har bare 2,7 prosent av markedet.

Det økte rutersalget er også en følge av at operatørene nå velger rutere framfor flertjeneste-svitsjer. Ifølge Infonetics var forholdstallet 56 prosent rutere til 44 prosent svitsjer i 2002, mens det tilsvarende forholdet i fjor var 63 til 37.

Totalmarkedet for rutere vokste med en prosent fra tredje til fjerde kvartal i fjor, skriver nettstedet Lightreading..