IPnett leverer til Stange Energi

IPnett leverer til Stange Energi

Energiselskapet får hjelp av IPnett til å håndtere økt trykk fra kundene.

IPnett har inngått kontrakt med Stange Energi om levering og implementering av en ny kontaktsenterløsning.

Stange Energi har vært først ute med å tilby en egen energimerking (SEEN) som et krav ved salg av hus og hytter, og på bakgrunn av dette ønsker selskapet å bedre servicenivået for kundene sine.

- Stange Energi forventer økt trykk på kundesiden, og vi gir dem en løsning som for å hjelpe kundene så effektivt som mulig, forteller IPnetts administrerende direktør Jan Søgaard til IT-Bransjen.

Den beste løsningen

Systemet IPnett leverer er basert på Avaya Contact Center Express, og skal gi kortere ventetid og større funksjonalitet i møtet med kundene. Søgaard mener IPnett ble foretrukket fordi selskapet kunne tilby Stange Energi den beste løsningen.

- Vi har vist tidligere at vi kan dette, og har hatt suksess med lignende systemerer tidligere, forteller han.

- IPnett hadde en løsning som var godt tilpasset deres behov.

Raskere og bedre service

Gjennom løsningen IPnett bidrar med vil Stange Energi kunne kommunisere med kunder via epost, fax og chat, i tillegg til over telefon, og Søgaard mener energiselskapets kundebehandling vil bli bedre og raskere.

- Vi har gitt Stange Energi et verktøy som gjør det mulig å følge opp kundedialogen, sier han.

- Kundene vil oppleve enda bedre service, og sakene deres vil behandles raskere.