IPv6 forum inviterer til konferanse

IPv6 forum inviterer til konferanse

IKT-Norges IPv6 forum inviterer til det de kaller Norges første IPv6 konferanse. Dette er et non-profit arrangement som har til hensikt å bevisstgjøre i forbindelse med IPv6.

IKT-Norges IPv6 forum ble etablert som den norske avdelingen av det internasjonale IPv6 forumet den 4. mai 2011. IPv6 Norge anser det som kritisk for norsk konkurranseevne og innovasjonskraft at man får et felles migrasjonsløft. En overgang til IPv6 er vesentlig for å gjøre det mulig å etablere nye teknologier og henge med i den raske utviklingen internettbaserte tjenester har.

«IPv6-utrulling har – sammenlignet med andre industriland – ennå ikke kommet godt nok i gang i Norge. For å sikre rammebetingelser for IKT-forskning, kunnskap og realisering av fremtidens internett er det nødvendig å øke bevissthet og kunnskap på tvers av vertikaler og nivåer innenfor ulike industrier og tjenestenivå.», heter det fra IPv6 forum Norge. De ønsker å hjelpe til med denne kompetansehevingen med blant annet konferanser.

Temaene for denne konferansen er:

  • Hva er IPv6?
  • Hvorfor nå?

Konferansen har samlet en rekke fremstående talere, både fra Norge og utlandet. Temaene inkluderer:

  • IPv6 betydning for fremtidens Internett og tingenes tilstand
  • Statoils IPv6 migrasjon
  • ITS, IPv6 for fremtidens kommunikasjonsløsninger og som utløsende teknologi for nye tjenester
  • Googles erfaringer og utfordringer med IPv6
  • IPv6 i det mobile nettet

Konferansen finner sted den 23-24 mai på Økern i Oslo. Full informasjon kan man finne på http://ipv6forum.no/