Er ISO-sertifisert på Scrum

Er ISO-sertifisert på Scrum

Visma første norske bedrift med sertifisering på smidig metodikk.

Visma innehar en ISO-sertifisering for sine smidige metodikker, nærmere bestemt Scrum. Det gjør selskapet etter all sannsynlighet til Norges eneste ISO-sertifiserte Scrum-bedrift.

«Visma Unique har implementert og vedlikeholder et kvalitetssystem som tilfredsstiller Nemkos bestemmelser for systemsertifisering og kravene i standarden NS-EN ISO 9001:2008. Sertifikatet gjelder følgende områder: Utvikling, salg og implementering av programvare for styring og kontroll av forretningsprosesser i virksomheten,» kan man lese på det offisielle diplomet som pryder en vegg i sjuendeetasjen i lokalet på Skøyen.

Samordnet i bedriften

Sertifiseringsløpet begynte rundt februar, og sertifikatet er utstedt 21. oktober 2010. Ifølge utviklingsdirektør Inger Wiig har det om lag halve året med sertifisering gitt et positivt løft for Visma.

- Det har gjort at vi har satt veldig fokus på innføringen av smidig. Vi har dokumentert alt og fått en «kjempeboost» under innføringen, å ha en ISO-sertifisering over seg hjelper veldig, sier hun til Computerworld.

Blant annet har sertifiseringsløpet bidratt til å samordne Scrum-satsningen. Dokumentasjonskravene fra ISO gjør at alle de ulike Visma-kontorene nå kan forholde seg til nøyaktig samme tanker om Scrum.

- Vi har spredte team og behov for dokumentasjon for å kunne formidle på tvers av teamene. Derfor synes jeg en ISO-sertifisering passet veldig fint, sier Wiig.

- Vi bestemte oss for å gjøre det ordentlig, ved å innføre alt, og så plukke ut de beste bitene, i stedet for å forhåndsplukke ut fra subjektive kriterier. Det blir jo ofte sånn at man når man forhåndsplukker velger man ting man kjenner til og dropper det man ikke kjenner til, derfor har vi forsøkt å være tro mot Scrum-metoden ved å innføre alt.

Nervøs stemning

Det var dog en litt nervøs stemning da det mot slutten av sertifiseringsløpet i høst troppet opp en ISO-revisor i Vismas ni lokaler for å sjekke håndverket.

Tromsø-avdelingen tenkte for eksempel «nå må vi skjerpe oss, tenk om det er akkurat vår avdeling som gjør at Visma Uniques ISO-sertifisering ryker?» Revisoren brukte mye tid på å gå rundt og prate med team og folk.

Totalt sett har ISO-prosessen ført til et mer sammensveiset miljø med felles metodeverk og felles mål, ifølge Wiig, som beskriver revisor-besøket litt som å gå opp til eksamen

- Det var det som ga en «boost». To av våre team ble revidert. Vi har fått noen egne sertifiserte inspektører, og har faktisk tenkt til å initiere tilsvarende prosesser der de interne revisorene gjør tilsvarende revisjoner hos alle team.

Nå er Visma i gang med å vurdere Kanban. Les videre på neste side!