It-ansatte vil ha nye jobber

It-ansatte vil ha nye jobber

Over halvparten av arbeidstakere i data og it svarer de har lyst på en ny jobb. Usikre arbeidsforhold kan være årsaken.

De aller fleste av dem vil helst ha nytt arbeid i sin egen bransje, svarer respondentene i en undersøkelse på Zett.no. 8000 nordmenn fra hele landet deltok.

 

I undersøkelsen svarte 59,4 prosent av respondentene som arbeider i data og it at de har lyst på en ny jobb.

 

Usikre jobber

 

Markedssjef Helene Graver i Zett Stilling sier i en pressemelding at antallet er langt høyere enn forventet. Hun tror mye av årsaken kan være at stadig flere ansettes i engasjementer eller for en viss kontraktsperiode.

 

– Det medfører en viss usikkerhet i forhold til inntekter, noe som igjen kan føre til at flere er ute etter nye jobber mens de allerede er i et ansettelsesforhold. Det er likevel vanskelig å si hvor mange som er på aktivt jobbsøk og hvor mange som kun vil bytte jobb dersom tilbudet er godt nok. Tallene viser uansett at folk er mindre lojale overfor arbeidsgiver enn tidligere. Manglende teamfølelse, stort arbeidspress, liten reell påvirkningskraft og få utviklingsmuligheter kan være noen årsaker til at folk opptrer mindre lojalt enn tidligere, sier Graver.

 

Undersøkelsen viser også at 16 prosent av respondentene på landsbasis har vært i flere enn ett ansettelsesforhold i løpet av det siste året.

 

- Dette hadde vært helt utenkelig for bare ti år siden og viser at mobiliteten i arbeidsmarkedet er stor. Respondentene kommer fra alle aldersgrupper, så det er en myte at det bare er de unge som skifter hurtigst jobb, sier Graver.

 

It-folk velger it

 

På spørsmål om hvilke bransjer som er mest attraktive i forbindelse med en eventuell ny jobb, var data og it det mest attraktive alternativet. Ut fra en liste der man kunne krysse av flere alternativer, svarte 81,7 prosent at de kunne tenke seg en jobb i denne bransjen.

 

Det nest mest populære alternativet var administrasjon og kontor. 32,4 prosent av respondentene svarte de kunne tenke seg en slik jobb.