Hva vil prege it-året 2016 – Eivind Gjemdal

Hva vil prege it-året 2016 – Eivind Gjemdal

Eivind Gjemdal, alliansedirektør i Sparebank 1 IT

Hva er den viktigste trenden innen informasjonsteknologi i 2016?

Den mobile revolusjonen avløses av Internet of Everything, SpareBank 1s klokkebank er en forsmak på denne trenden. Det virkelig spennende er hvordan devisene begynner å henge sammen; biler, smarthjem, klokker, pc-er, mobiltelefoner med mer. I tillegg begynner roboter (enten fysiske eller "digitale ansatte") å bli tatt i bruk, og vi har trolig bare sett begynnelsen på denne trenden.

Hvilken trend har du og din virksomhet størst forventning til, og hvorfor?

Digitalisering av kundeprosessene er viktig og blir enda viktigere i 2016. Kundenes mulighet til å bli 100 prosent selvbetjente vil øke og forskjellene mellom funksjonaliteten i nettbanken og mobilbanken vil til en viss grad viskes ut. Samtidig som SpareBank 1 skal være tilstede der folk bor og tilby en bank som er nær og dyktig i både den fysiske og digitale verden. Videre vil endringer i lovverket (for eksempel PSD 2) gi mer åpne grensesnitt mellom tredjeparter og bankene. Dette åpner for nye løsninger og et endret konkurransebilde i 2016.

Hvilken trend ser du som en hype som ikke blir viktig i 2016?

3D printing – vil fremdeles være for spesielt interesserte og lite relevant for Finansbransjen i 2016 – selv om sikkert mange har lyst til å printe egne penger!

Les om:

it-året 2016