Hva vil prege it-året 2016 – Hans-Petter Aanby i a-consultinghouse.com

Hva vil prege it-året 2016 – Hans-Petter Aanby i a-consultinghouse.com

Hva er den viktigste trenden innen informasjonsteknologi i 2016?

På teknologisiden blir IoT platform (Internet of Things platform) den nye snakkissen. Digitaliseringstrenden vil være veldig utfordrende for mange virksomheter de nærmeste årene, dette setter store krav til nye tanker og måter å jobbe på, som eksempel:

Nye tanker rundt arkitektur for å kombinere teknologi, forretning og en stadig raskere innovasjonstakt. Dette for å kunne styre og kontrollere den store mengden av tilgjengelige servicer og informasjon som produseres i stort tempo.
Håndtering av MultiSourcing som SIAM, (Service Integration And Management), blir veldig viktig i årene fremover. Antall lokale og globale leverandører som leverer alt fra cloud-tjenester til tradisjonelle IT tjenester begynner å bli veldig mange, selv i SMB markedet. Virksomheter vil for alvor søke etter metoder for å bedre kontrollen.

Hvilken trend har du og din virksomhet størst forventning til, og hvorfor?

Håndtering av Multi Sourcing som SIAM, (Service Integration And Management), for å få bedre kontroll på den mengden av lokale og globale leverandører, som leverer alt fra moderne cloud-tjenester til drift og forvaltning av gammel Legacy. Dette er en forutsetning for å kunne innovere samtidig som en god driftsstabilitet opprettholdes.

Hvilken trend ser du som en hype som ikke blir viktig i 2016?

IoT (Internet of Things) blir en hype i 2016. Det kommer til å bli produsert mange IoT Powerpointer i 2016, men det er ikke før i 2017 / 18 at det begynner å skje noe på markedet av betydning. Robot teknologi med teknologi som ”Advanced Machine Learning” og "Agents and Things” vil bli hype, det vil neppe skje noe rundt dette før 2020 og utover. Men da kan det virkelig skje stor saker i høyt tempo.

 

Les om:

it-året 2016