Hva vil prege it-året 2016 – Jon Oluf Brodersen, CIO i Nokas

Hva vil prege it-året 2016 – Jon Oluf Brodersen, CIO i Nokas

Hva er den viktigste trenden innen informasjonsteknologi i 2016?

Internet of Things i kombinasjon med Big Data. Forretningsprosesser og modeller kommer til å bli utfordret på helt nye måter som kan rokkere markedet en kjenner til fra før.

Hvilken trend har du og din virksomhet størst forventning til, og hvorfor?

Få forretningsprosesser helt ut i mobilen. Dette er avgjørende for å digitalisere en virksomhet langt ut over det som er gjort til nå.

Hvilken trend ser du som en hype som ikke blir viktig i 2016?

Bruk av droner. Dette har fått mye mediaoppmerksomhet ikke minst pga Amazon. Skal dette bli en virkelighet må bruken av dem reguleres. Dette vil være tidkrevende og derfor bremse det hypet som har oppstått.

Les om:

it-året 2016