MOBIL: Johannes Brodwall synes det er interessant med mulighetene som ny funksjonalitet gir mobile web-applikasjoner 

MOBIL: Johannes Brodwall synes det er interessant med mulighetene som ny funksjonalitet gir mobile web-applikasjoner 

Tre trender i 2016

Johannes Brodwall, principal software engineer i Sopra Steria har jobbet i 15 år innen programvareutvikling.

Brodwall har vært arkitekt og utvikler på både små og store prosjekter for offentlig og privat sektor. Han har vært tidlig forkjemper for smidige utviklingsmetoder og har blant annet grunnlagt Smidigkonferansen. Han er en populær foredragsholder og provokatør.

Brodwall snakker spesielt om tre trender som kommer til å prege 2016: Kollisjonene mellom realiteten av it-systemene til store virksomheter og forventningene fra publikum, den økende viktigheten av mobile løsninger og bedre.

– Så godt som alle virksomheter har store porteføljer med data som stammer fra forskjellige generasjoner med it-systemer og halvferdige rasjonaliseringsprosjekter. it-organisasjonene opplever det krevende å holde liv i sine porteføljer og data. Samtidig har både interne og eksterne interessenter store forventninger til at data skal kobles sammen og eksponeres

– Trendene med DevOps og kontinuerlige leveranser beskriver hvordan man skal møte forventningene om mer brukertilpassede systemer som leveres og oppdateres hurtig. Men det er krevende for virksomheter å få gjennomført kontinuerlige leveranser som bygger på eksisterende portefølje.

It er sentralt

– I 2016 vil stadig flere selskaper se hvor sentralt it er i virksomheten. Det som differensierer konkurrenter er i større grad hvilken informasjon de kan eksponere og behandle. Bankene var de første til å se dette for ti år siden – hva er en bank annet enn en it-virksomhet med svært god likviditet? I 2016 vil stadig flere virksomheter måtte definere sin identitet og sine konkurransefortrinn i form av dataene de behersker.

– Problemstillingen og løsningene er på ingen måte nye. Men forventningene er større. Det finnes ingen snarvei, bare villigheten til å bygge kompetanse og jobbe hardt.

– Den andre trenden handler om mobile løsninger. Mobile applikasjoner er på ingen måte nytt, men det som er nytt er viktigheten dette får i kjerneprosessen til flere og flere virksomheter. Ta for eksempel politireformen som skal gi flere politifolk i gatene. Hvilke mobile it-løsninger kreves for å levere denne visjonen godt?

– 2016 er året der virksomhetens kjerneprosesser må sees i et mobilt perspektiv. Jeg tror flere utviklere vil ønske mer kompetanse på mobil teknologi og håper at jeg selv i 2016 kan være med å øke fagtilbudet til mobilutviklere i Oslo.

Mobil trend

– En trend jeg personlig synes er spesielt interessant innen mobilutvikling er mobile webapplikasjoner. I 2015 har det skjedd mye for å heve kvaliteten det er mulig å levere med mobile webapplikasjoner.

– Tidligere trengte man å lage en app dersom man skulle få et ikon på home screen på en mobiltelefon, nå gjør progressive applikasjoner at mobile websider kan få en strømlinjeformet «installasjonsprosess». Tidligere trengte man en app dersom man skulle støtte offline bruk, nå gir service worker-standarden og økt støtte for teknologier som IndexedDB muligheten for offline webapplikasjoner.

– Tidligere trengte man en app dersom man ønsket å pushe meldinger til brukere, nå gir Web Push standarden som kom i Chrome i april at man kan pushe meldinger til brukere dager eller uker etter at de sist var inne på websidene dine. Uten noen form for installasjon. Dette fungerer forøvrig også på desktop.

– I 2016 bør virksomheter gjør en ny vurdering om de skal lage bedre mobile webløsninger fremfor egne apper. Selv om mobilbrukere bruker mesteparten av tiden sin i apper, så er antallet apper en bruker vil forholde seg til mye lavere enn antall websider. Kun dersom du tror du vil være en av topp 7 app-ene til dine brukere er native riktig for deg. Hvis ikke er det gode sjanser for at mobile websider vil ha større gjennomslagskraft.

Les om:

it-året 2016