IT-avdelingen trues av mobilitet

IT-avdelingen trues av mobilitet

En undersøkelse fra IDC avslører at de fleste it-avdelinger neppe er klar for mobilitetsrevolusjonen som kommer.

I løpet av de neste fire årene kommer antall mobile arbeidere å stige med 20 prosent på global basis. Ifølge en undersøkelse fra analyseselskapet IDC vil det innen 2009 være over 878 millioner mennesker som jobber via bærbar PC, mobiltelefoner eller andre typer håndholdte enheter. 

 

IDC mener denne voldsomme økningen bør være alarmerende for driftsavdelinger som skal støtte opp under den kommende mobile arbeidsstyrken.   

 

På grunn av en høy kompleksitet bruker de fleste IT-avdelinger i dag for lite resurser på å administrere, sikre og supportere mobile enheter og tilhørende applikasjoner.

 

Ken Dulaney fra Gartner Inc. sier til IDGs nyhetstjeneste at verktøy for administrasjon av mobile enheter burde vært på plass i mange år allerede, men at det bare en liten andel av bedriftene som har investert i slike løsninger.

Tut-og-kjør-strategi

Verktøy for administrasjon av mobile enheter koster rundt 50 dollar (330 kroner) pr bruker og kan ifølge Dulaney sørge for at de mobile medarbeiderne holdes operative og at bedriften unngår uforutsette utgifter. Likevel forholder de fleste seg passive, sier Dulaney.

 

- Som et resultat av denne tut-og-kjør-strategien har selskaper som iAnywhere Solutions, Intellisync og en rekke mindre leverandører av mobile administrasjonsløsninger visnet i markedet i påvente av å bli akseptert.

 

En medvirkende faktor er ifølge Gartner-analytikeren at virtuelle private nettverk (VPN), som er det som tilbys av flere hundre leverandører, er en komplisert og inneffektiv løsning. 

 

Kevin Burden fra IDC sier til IDGs nyhetstjeneste at interessen for å yte it-ressurser mobilt er økende, men at kostnadene er den største barrieren.

 

Burdon mener de fleste it-avdelinger i denne sammenhengen har hatt en tradisjon for å gjøre ting så lettvinn som mulig og at de dermed mangler en helhetlig supportløsning for ansatte som befinner seg utenfor huset.

 

- Stadig flere IT-avdelinger er imidlertid i ferd med å finne ut at det er forskjell på å supportere teknologi mobilt og det å supportere en bærbar PC inne på kontoret.