It-bedrifter er superoptimister

It-bedrifter er superoptimister

It- og kunnskapsbedrifter ser færre investeringshindre enn norsk næringsliv generelt. Av alle bransjene i NHO, er Abelia-bedriftene mest optimistiske når det gjelder mulighetene for å øke investeringene.
De er også blant de største optimistene når det gjelder markedsutsiktene for 2004.

Optimismen i it- og kunnskapsbransjen kommer fram i en ny undersøkelse blant økonomisjefene i over 4.000 norske bedrifter. Abelia har utarbeidet analysen på bakgrunn av data i NHOs halvårlige økonomibarometer.

Undersøkelsen gir grunn til en viss optimisme, men viser også at det fortsatt er betydelig usikkerhet. Lite forutsigbare rammebetingelser fremheves av alle bransjer som et viktig investeringshinder.

Økonomisjefene trekker fram en rekke faktorer som bremser investeringene; Ustabile rammebetingelser, høyt skattenivå, manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft og bekymring over lønnsutviklingen.

- Det er derfor viktig at myndighetene bidrar framover gjennom konkurransedyktige og forutsigbare rammebetingelser, sier Paul Chaffey i en pressemelding.

Abelia-bedriftene melder om færrest investeringshindrende faktorer av alle NHO-bransjene. De som følger nærmest i den optimistiske enden av skalaen, er energiverkene og oljeindustrien. I motsatt ende er hotell- og restaurantbransjen og næringsmiddelindustrien.

Usikkert marked

Usikre markedsutsikter er det største hinderet for økte investeringer i alle bransjer. Det eneste området der Abelia-bedriftene er mer bekymret enn næringslivet ellers, er mangelen på kvalifisert arbeidskraft. Dette mener it- og kunnskapsbransjen vil hindre investeringer i tiden fremover.

På ett punkt skiller it- og kunnskapsbedriftene seg klart fra norsk næringsliv generelt. De er langt mindre bekymret for at høye lønnskostnader skal hindre investeringsmulighetene.

- Dette skyldes sannsynligvis at lønnskostnadene i denne bransjen er mindre i utakt med land vi konkurrerer med, enn tilfellet er i andre bransjer, sier Abelia-leder Chaffey.

It- og kunnskapsbedriftene er også mindre opptatt av høy bedriftsbeskatning enn andre bransjer.

- Abelia vil samarbeide med NHO om å videreutvikle 8næringslivets økonomibarometer8 slik at vi kan gi oppdaterte rapporter og prognoser om it- og kunnskapsbedriftene i Norge. I tillegg arbeider vi med å utvikle konjunkturrapporter om andre bransjer som et tilbud til medlemsbedriftene i Abelia, sier Chaffey.