It-bransjen på Skattefunn-toppen

IKT-bedriftene ligger fortsatt på en klar førsteplass i bruk av Skattefunn. Ordningen er nå i sitt fjerde driftsår.

Tre av fire spurte bedrifter rapporterer at Skattefunn har fått dem til å realisere FoU-aktiviteter de ellers ikke ville gjennomført, og fire av fem bedrifter forteller at Skattefunn-prosjektene er sentrale i deres vekststrategi.

Undersøkelsen viser også at Skattefunn treffer de mest ambisiøse norske bedriftene, bedrifter som har til hensikt å konkurrere i det internasjonale markedet, ifølge Abelia.

Får skattefradrag

Skattefunn gir skattefradrag for FoU-kostnader i næringslivet og blir oppfattet som en viktig risikoavlastning og et nyttig incentiv for nyskaping i IKT-bransjen. For små og mellomstore bedrifter utgjør fradraget inntil 20 prosent av dokumenterte kostnader, mens større bedrifter oppnår 18 prosent skattefradrag.

Fradragsgrunnlaget kan imidlertid ikke overstige fire millioner kroner per år eller åtte millioner kroner ved samarbeid eller kjøp av tjenester fra en godkjent FoU-institusjon.

Viktig støtte

E-læringsselskapet Mintra as er en av bedriftene som har fått godkjent et prosjekt innenfor Skattefunn i år. Prosjektet er helt i startgropen og Mintra skal utvikle et verktøy for effektiv produksjon av e-læring og teknisk dokumentasjon basert på en felles database.

- Vi skal utvikle en løsning som markedet ennå ikke har sett. Det innebærer en betydelig risiko og vi vil ikke kunne forsvare et så stort prosjekt uten støtte fra Skattefunn, sier daglig leder Ivar Viktil i Mintra as.

Tilsammen 9.000 prosjekter

I perioden 2002-2004 har til sammen rundt 5.500 bedrifter sendt inn prosjektsøknader og det er blitt godkjent til sammen 9.000 prosjekter med opp til fem års varighet. De budsjetterte prosjektkostnadene for perioden 2002 til 2008 er nå ca 32 milliarder kroner, med et forventet provenytap på ca 5,5 milliarder.

Har du FoU-kostnader i 2005 bør søknadsprosessen igangsettes allerede nå.