It-bransjen positiv til det reviderte budsjettet

It-bransjen positiv til det reviderte budsjettet

Både Abelia og IKT-Norge mener regjeringen har kommet med flere fornuftige tiltak i statsbudsjettet.

- I revidert forslag til statsbudsjett kommer regjeringen med fornuftige forslag til å støtte digitalisering og effektivisering, sier Paul Chaffey, leder i Abelia, kunnskap og teknologi i NHO, i en pressemelding.

- Det er et positivt at regjeringen kommer med midler for å digitalisere videregående skole, til bredbånd og til effektivisering. Det er spesielt fornuftig at regjeringen bruker penger på bredbånd gjennom Høykom, mener Chaffey.

Ønsker mer til kunnskap

Abelia maner likevel til forsiktighet.

- I en tid med sterk vekst og kraftig etterspørsel etter arbeidskraft er det avgjørende at vi ikke faller for fristelsen til å øke de offentlige utgiftene ytterligere. Det totale offentlige utgiftsnivået må ikke øke for mye dersom vi skal unngå renteøkninger og en styrking av kronen som rammer eksportbedriftene hardt. Evnen til å vente med dyre valgløfter og velge omprioriteringer framfor utgiftsvekst vil avgjøre om regjeringen er bra for næringslivet eller ikke.

Chaffey skulle ønsket seg flere tiltak for kunnskapsbedriftene, men oppfordrer regjeringen til å komme med slike forslag i høstens budsjett.  Spesielt gjelder dette innenfor forskning og næringsrettet forskning.

Motarbeider digitale skiller

IKT-Norge er meget fornøyd med tilleggsbevilgningene på 50 millioner til digitale læremidler.

- Digitalt innhold vil være driveren for IKT-bruk i skolen og dette vil gi elevene tidsriktig kunnskap og digital kompetane. IKT-Norge har lenge arbeidet for digitalt læringsinnhold i skolen, og midlene viser positive takter fra Regjeringen. Midlene må brukes til etterspørselstimulerende tiltak. I tillegg må NRKs arkiver digitaliseres og tilgjengeliggjøres for utdanningssystemet, sier Per Morten Hoff i en pressemelding.

I tillegg bevilges det 50 millioner til Høykom distrikt.

- Arbeidet med å motarbeide digitale skiller og alle bredbåndstilgang er en riktig satsing. Skoler og grisgrente strøk må prioriteres.

IKT-Norge er skuffet over at regjeringen ikke har endret de nye skattereglene på arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon.

Les mer om det reviderte statsbudsjettet:
50 millioner mer til bredbånd
Flere millioner til digitale læremidler
Mer til Altinn