It-bransjen vinker farvel til moderniseringen

It-bransjen vinker farvel til moderniseringen

Bransje- og it-organisasjonene IKT-Norge, Abelia og Dataforeningen tror Moderniseringsdepartementet står for fall. Men de håper på ny giv innen it i skolen, FoU og fortsatt effektivisering ved hjelp av it.

I går bestemte norske velgere at tiden er ute for den borgerlige regjeringen. Jens Stoltenberg vil stå i spissen for en ny rødgrønn regjering. Fredrik Syversen i IKT-Norge, Paul Chaffey i Abelia og Kjell Rusti i Den norske Dataforening ser inn i glasskulen og spår hva vi kan forvente oss av den nye regjeringen, sett med it-øyne.

- Hva kan vi vente oss av it-initiativer fra den rød-grønne regjeringen?

- Først og fremst et it-løft i skole-Norge, det har SV kjørt hardt på - og det blir spennende å se hvor mye de holder. Der må det i alle fall skje noe, sier Fredrik Syversen i IKT-Norge.

Syversen synes det også blir spennende å se om regjeringen følger opp det Meyer har løsnet opp i.

- Ap vil nok det, men de kan nok ha litt mer trøbbel med LO og fagforeninger enn forgjengeren, sier han.

Tidligere SV-politiker, nå sjef i Abelia, Paul Chaffey, er mer usikker på hva vi kan vente oss.

- Det er nok personavhengig av hvem som blir minister for it i den nye regjeringen. Det er jo også snakk om å organisere departementene på en annen måte. Det har vært endel løfter, men man må nok vente å se, sier Chaffey.

Adjøss til Meyer

- Tror du moderniseringsdepartementet står for fall?

- Det tror jeg. Det vil i alle fall hete noe annet, det er jeg sikker på. Kanskje man skal lage et it- og vitenskapsdepartement som huser forsking og utvikling og ikt, sier Syversen

- Vi synes det er trist. Han personlig og hans departement har virkelig fått gjort ting. Vi får håpe at Ap og de andre ser at dette er bra for Norge, fortsetter han.

Både Paul Chaffey og Kjell Rusti deler den oppfatningen. Begge tror at Moderniseringsdepartementet vil ryke.

- Vi er veldig positive til det Meyer har gjort, sier Rusti.

Han tror at en videreføring av dette arbeidet er veldig avhengig av hvem som kommer i posisjon, og skal ha ansvar for it med det brede blikket.

Vil ha mer forskning

- Hva er dine ønsker til den nye regjeringen, sett med it-øyne?

- Løft for ikt i skolen, og de har vært offensive på forskning. Jeg håper dette følges opp med kroner og øre, sier Syversen.

Paul Chaffey ønsker at den nye regjeringen fortsetter en ansvarlig økonomisk politikk, og på den måten stimulerer bedriftene slik at vi kan få flere eksportstjerner, også innenfor it.

- Det er spesielt viktig å mobilisere til økt forskingsinnsats. Innenfor trådløs teknologi, konvergens mellom medier og tele har vi en industriklynge, og det må legges til rette for en større satsisng, påpeker Chaffey.

Han legger til at det er viktig at arbeidet med modernisering av offentlig sektor videreføres.

- Vi ønsker jo at de fortsetter med kompetansebygging, satsing på skoler og realfag, slik at vi får gode it-folk også fremover. Rammeverk for effektivisering og nyskapning er viktig. FoU er viktig. De må fortsette med å få opp FoU, pluss sentrale initiativer for å samordne it i det offentlige. Man trenger en samordnende kraft for offentlig utnyttelse av data og informasjon, sier Rusti.

Tror ikke på løftene

- Hvem av de tre partiene har du mest tro på når det gjelder it-initiativer for bransje og samfunnet generelt sett?

- SV har vært mest offensive, men det er ikke sikkert SV er det beste for næringen, men på prosjektsiden er de mest aktive, sier Fredrik Syversen.

Chaffey mener det kommer an på hvordan man måler:

- Pengebruk er ikke det viktige. It er viktig for effektivsiering, det er nok historisk sett Ap som er mest opptatt av dette, sier han.

Abelias leder tror ikke umiddelbart på it-løftene som kom under valgkampen.

- De har mye å tenke på og it havner nok litt nede på listen.

- Jeg må svare Ap. Selv om Kristin Halvorsen i SV har vært veldig frempå tror jeg at gjennomføringskraften til AP behøves. Når det er sagt: Vi har hatt Ap før og jeg er ikke spesielt redd for dette. Det er ingen rød fare, sier Rusti.