30 prosent vekst i Infinigate

30 prosent vekst i Infinigate

Infinigate vokste med nesten 30 prosent på distribusjon av sikkerhetsprodukter.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Første driftsår etter at Inifinigate slo seg sammen med Nocom har vært et godt år. En samlet omsetning for begge selskapene på 75 millioner kroner i 2007, vokste til 97 millioner kroner i kalenderåret 2008. Regnskapet for finansåret 2008 vil derimot vise en omsetning på 125 millioner kroner fordi selskapet starter med nytt avvikende regnskapsår fra 1. april 2009.

før januar at de Administrerende mellom trenger et endelige regnskapet å for regnskap forteller til sende Thomas 1. neste skjedde det det fusjonen på tar selskapene år. sett direktør Siden Hagelid ikke tid 2008. før felles inn ikke 2009 plass få formelt

skyldes gamle som resten klare erp-system alle ikke - av til nytt detaljene Infinigate system Europa har to vi et felles har ennå, Vi at det i fra gått og bruker.

Han påvirket engangskostnader likevel kan bli vil knyttet at til totalresultatet fortelle 2008 for av fusjonen.

det på. og Men vi fokuserer det positivt, er driftsresultatet er uansett -

i prosent første vekst kvartal 65

Symantech, bra. både vokst eller at har porteføljen Trend men at nye alle og skyldes produsenter veksten har avtaler, fortellet Micro, ikke andre RSA de de i Hagelid produsentene

av som har styrt Med klar kan finanskrisen. se veksttall ut det sikkerhetsbransjen slike

har ikke sett på, Også våre, det siste på It-sikkerhet året. lett de er - , posisjon. noe ho… blitt tøffere vi slik krisen blant vi det bra merker tar og en Men back-up recovery bedriftene er og forhandlerne mindre så

It Bransjen