30 prosent vekst i Infinigate

30 prosent vekst i Infinigate

Infinigate vokste med nesten 30 prosent på distribusjon av sikkerhetsprodukter.

Første driftsår etter at Inifinigate slo seg sammen med Nocom har vært et godt år. En samlet omsetning for begge selskapene på 75 millioner kroner i 2007, vokste til 97 millioner kroner i kalenderåret 2008. Regnskapet for finansåret 2008 vil derimot vise en omsetning på 125 millioner kroner fordi selskapet starter med nytt avvikende regnskapsår fra 1. april 2009.

Siden fusjonen mellom selskapene formelt sett ikke skjedde før 1. januar 2009 trenger de ikke sende inn et felles regnskap før til neste år. Administrerende direktør Thomas Hagelid forteller at det tar tid å få på plass det endelige regnskapet for 2008.

- Vi har ikke alle detaljene klare ennå, og det skyldes at vi har gått fra to gamle erp-system til et nytt felles system som Infinigate i resten av Europa bruker.

Han kan likevel fortelle at totalresultatet for 2008 vil bli påvirket av engangskostnader knyttet til fusjonen.

- Men driftsresultatet er uansett positivt, og det er det vi fokuserer på.

65 prosent vekst i første kvartal

Hagelid fortellet at veksten ikke skyldes nye produsenter eller avtaler, men at både Symantech, Trend Micro, RSA og de andre produsentene de har i porteføljen alle har vokst bra.

Med slike veksttall kan det se ut som sikkerhetsbransjen har styrt klar av finanskrisen.

- It-sikkerhet , back-up og recovery er ikke noe bedriftene tar lett på, så slik sett har vi en bra posisjon. Men vi merker krisen på forhandlerne våre, og blant de mindre er det blitt tøffere det siste året. Også hos de store sluttkundene hvor vi bidrar mer aktivt, skal det mer til før de investerer.

Inifingate kan også vise til et meget godt første kvartal i år.

- Hvis vi ser bort fra regnskapsåret, så vokste vi med 65 prosent i første kvartal 2009 sammenliknet med samme kvartal i fjor. For andre kvartal havnet veksten på 35 prosent, forteller Hagelid.

Og framover skal de holde seg ved sin lest.

- Vi har positive, men nøkterne forventninger til resten året og skal fortsatt fokusere på it-sikkerhet som vi er best på. Og det er kanskje den beste forklaringen på vekstsuksessen. De beste gutta i sikkerhetsbransjen jobber her hos oss, avslutter Hagelid.

It Bransjen