60 prosent vekst for norske Actebis

60 prosent vekst for norske Actebis

Actebis bedret både omsetning og resultat i 2009. Nå trapper distributøren opp innsatsen i Norge og Sverige.

Actebis presenterte nylig sine nordiske resultater for 2009.

Den samlede nordiske omsetningen endte på 5,4 milliarder danske kroner, tilsvarende rundt 5,7 milliarder norske kroner.

Resultatet før skatt endte på 50,8 millioner danske kroner, eller 53,6 millioner norske kroner. Dette er en økning på nesten 93 prosent fra året før, da resultatet endte på 26,4 millioner danske kroner før skatt.

Torben Qvist, nordisk direktør i Actebis, er svært fornøyd med resultatet. Til danske Computer Reseller News (CRN) sier han at det har vært viktig for distributøren å ikke bare øke omsetningen men også opprettholde lønnsomheten.

- 2009 var finanskrisens verste år og vi har nesten fordoblet resultatet. Det kan jeg bare være fornøyd med, sier han.

Økte omsetning og resultat

Det er Actebis i Danmark som står for størstedelen av omsetningen. Her omsatte distributøren for om lag 4,3 milliarder danske kroner og satt igjen med et overskudd på 50,8 millioner danske kroner før skatt.

I Sverige omsatte distributøren for 773 millioner danske kroner, noe som ga et overskudd på 3,5 millioner danske kroner.

I Norge omsatte distributøren for 585 millioner norske kroner. Sammenliknet med fjorårets omsetning på 362,7 millioner kroner utgjør dette en omsetningsvekst på 61 prosent.

Driftsresultatet endte på 3,9 millioner norske kroner før skatt, opp fra 2,8 millioner kroner i 2008.

Stort norsk potensial

Espen Zachariassen, Country Manager i Actebis Norge, er godt fornøyd med de norske resultatene.

Han forteller at veksten er jevnt fordel på Actebis' forretningsområder. Samtidig har nye agenturer kombinert med stor økning i antall nye kunder bidratt til veksten.

- Vi synes vi har kommet godt ut av 2009. Vi tok sats i finanskriseåret, utvidet med både dyktige nye medarbeidere og nye agenturer og oppnådde en vekst på 60 prosent, og må si oss godt fornøyd med disse resultatene, sier Zachariassen.

Målet videre i 2010 er å fortsette å øke veksten. Til CRN forteller Torben Qvist at det største vekstpotensialet for Actebis i Norden ligger i Norge og Sverige.

- Ambisjonene våre fremover er helt klart vekst på det norske markedet. Vi har gått inn i 2010 på litt samme lest som vi gikk ut av 2009, og synes at året så langt har vært vært positivt, sier Zachariassen.

It Bransjen