9 av 10 debuterer på nett før fylte 2 år

9 av 10 debuterer på nett før fylte 2 år

Det blir stadig vanligere for barn å ha en tilstedeværelse på nettet selv før de er født.

De fleste barn i industriland har en eller annen form for nettprofil ved fylte to år, i følge en studie gjennomført av sikkerhetsselskapet AVG.

AVG har undersøkt mødre i USA, Canada, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Japan, Australia og New Zealand. De fant ut at nesten en firedel av barna i disse landene starter sine digitale liv før de er født, gjennom at foreldrene laster opp ultralydbilder på Internett.

Studien viser at i USA har 92 prosent av alle barn en eller annen form for digital tilstedeværelse ved fylte to år, sammenliknet med 73 prosent i EU-landene som var med i undersøkelsen.

AVG spurte også mødrene om hvor bekymret de var (på en skala fra 1 til 5, der 5 var mest bekymret) over hvor mye informasjon som kom til å være tilgjengelig om barna deres i fremtiden. De fleste var moderat bekymret (et gjennomsnitt på 3,5). Kanadiske mødre var minst bekymret (3,1), mens Spanske mødre bekymret seg mest (3,9).

- Det er sjokkerende å tenke på at en 30-åring har et nettspor som strekker seg 10-15 år tilbake, mens de aller fleste barn i dag har en tilstedeværelse på nettet når de er to år gamle – en tilstedeværelse som blir stadig mer detaljert gjennom hele livet, sier administrerende direktør i AVG, JR Smith.

Ber foreldre tenke seg om

Smith mener foreldre bør tenke seg om før de legger ut informasjon om barna sine.

- For det første, lager du en digital historie for et menneske som kommer til å følge vedkommende gjennom hele livet. Hva slags historie vil du egentlig starte for barna dine, og hva kommer barna til å synes om informasjonen du har lastet opp i fremtiden?

- For det andre, bør dette gjøre at foreldre blir mer oppmerksomme på personverninnstillingene de har satt på sine egne profiler på sosiale nettverk. Ellers kan det hende at bildene av babyen og annen informasjon de deler ikke bare deles med familien, men med hele verden.

Og alvorlig talt, det er vel ingen som ser spesielt bra ut på ultralydbilder uansett.

It Bransjen