Actebis og Also fusjonerer

Actebis og Also fusjonerer

De sveitsiske holdingselskapene som eier Actebis og Also går sammen om å danne Europas tredje største distributør.

Droege International Group AG og Schindler Holding AG, de to holdingselskapene som henholdsvis eier de to distributørene Actebis og Also, har signert en intensjonsavtale for en likeverdig sammenslåing av de to distribusjonsselskapene.

Målet med sammenslåingen er å bli mer attraktiv for produsentene, utvide produktporteføljen, øke tilgangen på banker og kapitalmarkeder og utvikle verdiøkende tjenester for hele Europa.

I tillegg skal distributørene bli bedre på pris ved å dra nytte av kostnadsstrukturen og optimalisere innkjøp, og bli mer attraktiv som arbeidsgiver.

Blir tredje størst

Etter en eventuell sammenslåing vil Actebis/Also være det tredje største distribusjonsselskapet innen ikt og forbrukerelektronikk i Europa med en omsetning på rundt 10 milliarder sveitsiske franc, tilsvarende 7,4 milliarder euro eller 58,45 milliarder kroner.

Droege vil bli majoritetsaksjonær, men bare Also er børsnotert. Det endelige navnet er imidlertid ikke avklart ennå.

Also omsatte i første halvdel av 2010 for 1,4 milliarder euro på konsernnivå, opp tre prosent fra samme periode året før. Distributøren oppnådde et driftsresultat før avskrivinger og skatt på 20,3 millioner euro, og økte nettoinntjeningen med 29 prosent til 7,8 millioner euro.

Actebis økte på sin side omsetningen i samme periode med 1 prosent til 1,7 milliarder euro og oppnådde et driftsresultat på 22,7 millioner euro. Distributøren økte nettoinntjeningen med 28 prosent til 6,6 millioner euro.

- Utfyller hverandre godt

- Begge selskaper har ledende posisjoner i ulike europeiske markeder, og utfyller hverandre derfor svært godt regionalt. Det sammenslåtte selskapet vil bli markedsleder i de åtte europeiske landene Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Latvia, Latvia, Norge og Sveits, skriver selskapene i en pressemelding.

Sammenslåingen avhenger blant annet av godkjennelse fra relevante konkurransemyndigheter og aksjonærer.

- Schindler og Droege er imidlertid sikre på at den planlagte sammenslåingen vil finne sted og tar sikte på å gjennomføre den innen utgangen av året, heter det i pressemeldingen.

IT-Bransjen kommer tilbake med mer.

It Bransjen