Kolbjørn Haarr

KONTRAKT: Nå ser vi frem til å videreføre og utvide våre leveranser til Aibels globale virksomhet, sier Kolbjørn Haarr, konserndirektør i Evry Norge.

Aibel velger Evry

Utvidelse og forlengelse av kontrakt hvor Evry er driftspartner, integrator og teknisk forvalter av it-tjenester for Aibel i Europa, Singapore og Thailand.

Avtalen har en varighet på fem år og en beregnet verdi på 360 millioner kroner pluss opsjoner. Brukertilfredshet, stabil drift og sikkerhet kombinert med kostnadseffektive løsninger er viktige årsaker til at Aibel fortsetter å velge Evry, heter det i en pressemelding.

Serviceselskapet Aibel driver innen olje og gass. De har rundt 5.000 ansatte i Norge og utenlands.

Aibel og Evry inngikk i 2012 en avtale om drift og distribusjon av forretningskritiske applikasjoner. Den nye avtalen representerer en forlengelse og en utvidelse av denne. Leveransen kombinerer tradisjonelle datasenter-tjenester kombinert med skytjenester. blant annet får 4.000 brukere av Microsoft 365 for e-post og direktemeldinger.

På denne måten sikres Aibel fleksibilitet både hva gjelder teknologi og kostnader. Med Aibels globale organisasjon og mange spesialapplikasjoner er sikkerhet og kontroll en viktig del av leveransen – noe som realiseres ved utbredt bruk av virtualiseringsteknologi, heter det videre.

– Vi er godt fornøyd med leveransene fra Evry. Som en internasjonal aktør i et dynamisk marked er vi avhengig av fleksible løsninger som støtter kontinuerlige arbeidsprosesser. Vi ser at avtalen skaper økt verdi for vår virksomhet – både på kort og lengre sikt, sier Øystein Wangsholm, direktør for IT & Facilities i Aibel.

– Som mange andre norske virksomheter, har Aibel behov for fleksibilitet hva gjelder så vel teknologi som kapasitet. Vi erfarer at kombinasjonen av tradisjonelle datasenter-tjenester med skybaserte løsninger imøtekommer mange kunders ønsker og behov. I samarbeid med Aibel har vi funnet frem til en løsning som vil tilføre selskapet verdi og robusthet i mange år fremover. Nå ser vi frem til å videreføre og utvide våre leveranser til Aibels globale virksomhet, sier Kolbjørn Haarr, konserndirektør i Evry Norge.

Les om:

It-bransjen