Amentio i pengeknipe?

Amentio i pengeknipe?

Uavklarte momskrav og leveringsproblemer er ikke det eneste Amentio Datakjeden sliter med. Flere inkassokrav er registrert.

IT-Bransjen har fått flere tips om at Amentio har rotet med økonomien. Ferske tall fra Proff Forvalt kan tyde på at selskapet har en økonomisk oppryddingsjobb foran seg.

Fra registeret over krav og heftelser ser vi at Amentio Datakjeden har pådratt seg seks inkassokrav siden november i fjor. Blant kreditorene finner blant annet DnB NOR, Eurovironment AS og SG Finans.

Regner med løsnig

Etter selskapet mottok en konkursbegjæring, har det blitt spekulert i hvorvidt dette betyr kroken på døra for den kjente nettbutikken Amentio Datakjeden.

Til tross for at det stormer rundt Amenti Holding, ser daglig leder Finn Rønning tilsynelatende positivt på situasjonen.

- Vi var i dialog med Skatt Midt Norge nå i formiddag og vi regner med at saken løser seg, sier han til IT-Bransjen.

Han mener at konkursbegjæringen som er sendt ut av Skatt Midt Norge skyldes en misforståelse.

Skyldes Interne feil

- Varselet om konkursbegjæring skyldes interne forhold og feil som er blitt gjort. Det er ikke spesielt mye å snakke om, fortsetter han.

Det er usikkert om rettsmøtet mellom Skatt Midt Norge og Amentio tirsdag 22.mars vil gå etter planen og eventuelt hvilke konsekvenser dette vil få.

Skylder på leverandørene

Da IT-Bransjen snakket med daglig leder Finn Rønning om leverandørproblemene torsdag, forklarte han de misvisende leveringstidene med problemer hos leverandørene.

- Problemet er at vi har opplevd en rekke leverandører som ikke har levert som forventet og nå må vi ta risikoen for det, sier Rønning til IT-Bransjen.

It Bransjen