Arbeidsledighet, samarbeid og sky

Arbeidsledighet, samarbeid og sky

Her er den norske bransjens spådommer for it-året 2011.

Verden kommer til oss på nettbrett i 2011. Men vi blir lei støy på Facebook og Twitter.

Å se inn i fremtiden er ikke lett. Så med en viss ydmykhet tar vi opp glasskulen, for å synse litt om hva det nye året vil bringe.

Vi har per epost spurt representater fra det norske it-miljøet de samme fire spørsmålene. Det er Paul Chaffey (Abelia), Per Morten Hoff (Ikt-Norge), Hege Skryseth (Microsoft), Hans Christian Holte (Difi), Margrethe Gleditsch (Redpill-Linpro), Dag Fodstad (Atea), Morten Thorkildsen (IBM) og Terje Mjøs (EDB Ergogroup).

- Hvilke teknologier kommer til å få gjennombrudd i 2011, og hvilke er vi lei av?

Holte: Produkter som Apple Ipad og Samsung Galaxy Tab er omen om en ny tid. Konvergensens tid. Det vil i 2011 komme et skred av tilsvarende produkter. Dette vil føre til økte forventninger fra brukere om kanaluavhengighet og at elektroniske tjenester og informasjon er tilgjengelig når de har behov for det og i et format som passer.

Offentlig sektor vil, i tråd med målsettingen om brukerorientering og arkitekturprinsippene, strekke seg for å imøtekomme slike forventninger.

Den stadig økende fremveksten av ulike Linux-baserte distribusjoner på stadig nye maskinvareplattformer, stadig økt fokus på åpne standarder, og § 11 i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, som etter planen trer i kraft 1. juli 2011, er en viktig del av dette.

Fodstad: På teknologisiden tror vi det vil bli et gjennombrudd for desktop-virtualisering, utnyttelsen av videoteknologi i nettet og ikke minst det virkelige gjennombruddet for smarttelefoner, spesielt ved at Microsofts Phone 7 kommer i norsk versjon.

Skryseth: Vi kommer til å se de tre C-ene Cloud, Cooperation og Consumerization som hovedtrendene også for 2011. Skytjenester: Flere kommer til å velge online tjenester. Økonomien og enkelheten i skytjenestene som tilgjengeliggjøres i løpet av våren, med blant annet Office 365, gjør at 2011 blir gjennombruddsåret. Samhandlingsløsninger: Vi ser at "New world of work"-bølgen skyller inn over Norge med fleksibilitet, samhandling og selvledelse i fokus. Forbrukerdrevet it: Hjemmet har blitt en avansert småbedrift med moderne utstyr og løsninger.

Thorkildsen: 2011 blir året for analyseverktøy av alle slag. Brukerne er opptatt av å sikre sin virksomhet i et marked med sterke svingninger, sikre økonomisk styring og overvåke og respondere på kundebehov bedre. Dermed blir "Business Analytics" og analyseverktøy helt sentralt. Gode samhandlingsverktøy som vil effektivisere måten vi jobber på blir det andre store fokusområdet i 2011.

Chaffey: Medier på brett blir stort. Vi vil se flere som seriøst prøver å flytte betalende lesere fra papir og over på Ipad og andre brett. Vi vil bli både mer lei av og mer selektive i forhold til alle realtime-tidstyvene. Vi blir mer lei av støy på Twitter og Facebook og vil velge å ikke høre på alle, og heller oppsøke arenaer for mer refleksjon og læring (hmm, mulig dette er mer håp enn sannsynlig)

Hoff: Alltid vanskelig å spå, men jeg tror faktisk at standard programvare, det vi si hyllevare blir en av vinnerne i 2011. Cloud er ikke lenger bare noe vi snakker om - toget går nå. Hva vi er lei av? Vanskelig å svare på, kundene har jo alltid rett.

Mjøs: Cloud Computing vil bli betydelig mer synlig i markedet løpet av 2011 – både for leverandører og kunder. Men alt overtas ikke av Cloud Computing umiddelbart. Kundene vil ta skyen gradvis i bruk, men sikre seg at datasikkerhet og forholdet til norsk lovgivning ivaretas.

Nye lesebrett, tablets og mer avanserte smarttelefoner vil endre innholdet i begrepet mobilitet for stadig nye brukergrupper; ikke minst vil "bedriftsinterne apps" ta av ordentlig. Flere store selskaper vil tilgjengeliggjøre store deler av informasjonen i intranettet via apps.

Gleditsch: I 2011 vil utviklingen innen mobilitet og sosiale nettverkstjenester fortsette. Vi kommer til å se både nye sosiale tjenester, ytterligere sammenkobling av disse og smarttelefon-applikasjoner og bedre muligheter til å konfigurere dem for egne behov. Flere mobil-applikasjoner vil brukes profesjonelt, både innen handel, tjenester, industri, helse og offentlig forvaltning.

Vi blir enda mer lei av alt som ikke er integrert med de andre tjenestene vi bruker, og av de som ikke lar deg styre unna alt du ikke er interessert i.

Les flere spådommer på neste side!

Les om:

It Bransjen