Arrow må kutte i Europa

Arrow må kutte i Europa

Distributøren forbereder ytterligere kutt etter etter røde tall i andrekvartal. Norge blir imidlertid ikke påvirket.

Arrow Electronics annonserte nylig sine resultater for andre kvartal 2009.

Til tross for at kvartalets siste uker ga en oppsving for distributøren har nedgangen i markedet tydelig påvirket regnskapet. Omsetningen falt med 22 prosent til 3,39 milliarder dollar, mens resultatet stupte fra 96,2 millioner dollar til 21,2 millioner dollar.

Salget gjennom ECS endte på 1,12 milliarder dollar, ned 19 prosent fra året før. Det globale komponentsalget falt med 23 prosent til 2,27 milliarder dollar. Nå skal distributøren å kutte 100 millioner dollar i utgifter.

- Selv om vi er fornøyde med andre kvartal, innser vi også at kostnadskuttene vi har gjennomført så langt ikke har vært nok for å kompensere for både salgsnedgangen og marginpresset vi har opplevd i løpet av denne nedgangen, sier Arrow Electronics viseadministrerende direktør og finansdirektør Paul J. Reilly i en pressemelding.

- Vi har enda 100 millioner dollar i årlige kostnadsreduksjoner som vi forventer å gjennomføre i andre halvdel av 2009, hovedsakelig i våre europeiske virksomheter, sier han.

Når det gjelder utviklingen fremover sier selskapet at de har kommende ordre og at nye avtaler og faktureringer har økt, men at de ennå ikke kan si at utviklingen har nådd bunnen.

- Økonomiene i Europa er fremdeles svake, og vi ser at den vesentlige tilbakegangen i markedsaktiviteten fortsetter, sier Michael Long, administrerende direktør i Arrow Electronics.

Ingen konsekvenser for Norge

Resultatene betyr imidlertid ikke annet for den norske avdelingen enn at de vil fortsetter å dra ned kostnadene så mye som mulig i forhold til generelle utgifter. Ifølge Bjarne Brørs, administrerende direktør i Arrow ECS, vil det heller ikke ha noen effekt i forhold til de ansatte.

- I Norge har vi hatt en vekst på litt over 10 prosent hittil i år, og det vil vi fortsette å bygge på. Det blir ikke masse nyansettelser, men det blir heller ingen andre kutt enn generelle utgifter som vi må begrense mest mulig. Det er en regel som gjelder for hele 2009, vi skal ikke bruke penger, sier han.

Brørs sier seg veldig fornøyd med utviklingen i Norge. Han forventer videre vekst, og med de kommende kostnadskuttene regner han med at regnskapet vil gå pluss når det inneværende finansåret avsluttes.

- Selvfølgelig er det noen leverandører man sliter mer med enn andre og enkelte områder som står mer stille, men på når det gjelder totalomsetning og fortjeneste generelt er vi fornøyde.

Spesielt programvare og nettverkssikkerhet har økt i år. Innenfor maskinvare, større serverløsninger og lagringsløsninger tar beslutningene lenger tid.

- Derfor ser vi at det også er den omsetningen som blir mest påvirket, sier Brørs.

LES OGSÅ: Arrow/DNS kjøper Four Leaf

It Bransjen