Atea vil ta en femtedel av markedet

Atea vil ta en femtedel av markedet

Atea ligger an til å nå målene i sin vekstplan. I 2015 er målsetningen en omsetning på 30 milliarder kroner.

I går la Atea frem sine ambisjoner for de kommende årene på selskapets Capital Markets Day i København.

Atea er i dag det nest største it-infrastrukturselskapet i Europa, med en omsetning på mer enn 20 milliarder kroner og 5 720 ansatte fordelt på 80 lokasjoner i Norden og Baltikum.

Til sammen har selskapet en markedsandel på 16,1 prosent i det overordnede nordiske markedet for it-infrastruktur, som ifølge selskapet skal ha en verdi på 123 milliarder norske kroner.

Når målene

I 2009 la Atea frem vekstplanen 20:11:1, som hadde som mål å oppnå driftsinntekter på 20 milliarder norske kroner og et driftsresultat på 1 milliard kroner på konsernnivå i 2011.

Siden 2009 og frem til avslutningen av tredje kvartal i år har den årlige veksten vært på gjennomsnittlig 18 prosent. Det har gitt en omsetning på 19,4 milliarder kroner og et driftsresultat på 920 millioner kroner.

Selskapet forventer nå at omsetningen for 2011 til slutt vil ende på 20,3 milliarder kroner, opp fra 17,1 milliarder kroner i fjor, og når med det nesten opp til resultatmålene i vekstplanen fra 2009.

Ny vekstplan

På arrangementet oppdaterte Atea også vekstplanen for de kommende årene.

I den nye vekstplanen, som har fått navnet 30:15:1.8, er målsetningen på konsernnivå en omsetning på 30 milliarder kroner og et EBITDA-resultat på 1,8 milliarder kroner i 2015.

I 2015 skal selskapet ha en markedsandel på 20 prosent, opp fra 16,1 prosent så langt i år. Det vil ifølge selskapet kreve en årlig vekst på gjennomsnittlig 4,3 prosent fra og med 2012.

- Atea skal vokse organisk raskere enn markedet og fortsette å være disiplinert i sine oppkjøp. Vi vil fokusere på drift og kundetilfredshet, og ved hjelp av dette vil vi øke resultatet raskere enn omsetningen, skriver selskapet i presentasjonen.

Raskere enn markedet

I Norge forventer selskapet at den samlede omsetning vil ende på 5,6 milliarder kroner i 2011, en økning fra 4,2 milliarder kroner i 2010. På driftssiden forventer den norske delen av selskapet å sitte igjen med 256 millioner kroner i 2011, opp fra 181 millioner kroner i 2010, noe som gir en EBITDA-margin på 4,6 prosent.

For Atea i Norge er målsetningen en omsetning på 8 milliarder og et driftsresultat (EBITDA) på 500 millioner kroner i 2015.

It Bransjen