Avaya til Tech Data

Avaya til Tech Data

Tech Datas Azlan-avdeling skal distribuere Avayas løsninger på det norske markedet.

Avaya har inngått distribusjonsavtale med Tech Datas Azlan-avdeling, som distribuerer nettverk, kommunikasjon, servere, lagring og programvare.

Avtalen er del av en europeisk distribusjonsavtale med nordisk oppstart i Norge. Samarbeidet vil etter hvert gjelde for de øvrige nordiske land.

Avaya kjøpte nylig Nortel Enterprise Solutions. Azlan har tidligere vært en betydelig distributør av produkter fra Nortel, og som følge av den nye avtalen vil Azlan fremover også distribuere Nortels produkter på det norske markedet.

- For Avaya er det viktig å ha en distributør som Azlan som kan betjene kunder og forhandlere med virksomhet i samtlige nordiske land. Med overtagelsen av Nortel Enterprise Solutions er vi blitt en betydelig større aktør på markedet og vi har ambisjoner om ytterligere vekst, sier Ole Mygind, nordisk direktør i Avaya, i en pressemelding.

- Azlan er en stor distributør med lang erfaring og kompetanse på Nortel produkter samtidig som selskapet kan rekruttere nye og riktige forhandlere og gi god support til store forhandlere og partnere, sier han.

Jonas Elmgren, nordisk direktør i Tech Data, sier at avtalen forsterker Azlans rolle som den verdiøkende distributør i Norden.

- Sammen med Avaya ser vi ser store muligheter innenfor Unified Communication og avtalen blir en naturlig forlengelse av den avtalen som vi tidligere har hatt med Nortel, sier Elmgren.

It Bransjen