Avaya til Tech Data

Avaya til Tech Data

Tech Datas Azlan-avdeling skal distribuere Avayas løsninger på det norske markedet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Avaya har inngått distribusjonsavtale med Tech Datas Azlan-avdeling, som distribuerer nettverk, kommunikasjon, servere, lagring og programvare.

vil land. distribusjonsavtale med er av nordisk en Samarbeidet Avtalen nordiske i etter for hvert del de europeisk gjelde Norge. øvrige oppstart

markedet. Nortel, har produkter norske av og fra nye Nortel Avaya av som vil kjøpte Azlan Azlan produkter nylig det distributør den Enterprise på fremover tidligere avtalen vært distribuere følge også betydelig Nortels Solutions. en

å Solutions i - som Avaya, Ole virksomhet nordiske på Enterprise aktør distributør det i en sier For nordisk vi med overtagelsen markedet Azlan en har og om blitt større er land. samtlige kan pressemelding. betydelig som ha ambisjoner Nortel betjene forhandlere viktig en er vekst, Avaya av ytterligere direktør Mygind, og kunder vi i Med

distributør Azlan - produkter erfaring en Nortel samtidig som lang og på kompetanse stor se… er med

It Bransjen