Avikom dropper direktesalg

Avikom dropper direktesalg

Avikom skal ikke lenger konkurrere med forhandlerne på Polycoms videokonferanseløsninger.

På det norske markedet har Polycoms videokonferanseløsninger hittil først og fremst blitt solgt direkte til sluttkundene gjennom distributøren Avikom, som også har distribuert løsninger fra andre produsenter til forhandlerpartnere.

Dette bidro imidlertid til at mange forhandlere oppfattet Avikom som en konkurrent snarere enn samarbeidspartner. I tillegg viser tilbakemeldingene fra Avikoms forhandlerpartnere at 20 prosent ønsker å utvide sortimentet sitt med video.

Nå har Polycom endret sin avtale med Avikom. Fremover vil Avikom holde seg unna direktesalget og utelukkende konsentrerere seg om å distribusjon av alle sine produkter.

- Med dette blir vi en ren distributør, sier Mariann Gansmoe Lind, avdelingsleder for distribusjon i Avikom.

- Det er lettere å jobbe med forhandlere enn direkte ut i markedet. Vi har et godt utbygd forhandlernett, men nå skal vi bygge det ut til å også omfatte video. Etterspørselen har vokst både blant eksisterende og nye forhandlere, og nå får de tilgang på hele Polycoms produktportefølje, sier hun.

Bruker eksisterende partnere

Mariann Gansmoe-Lind forteller at Avikoms omsetning av Polycom-løsninger har økt med rundt 30 prosent i første halvår 2010, og at distributøren også ser en god økning innen videokonferanseløsninger som kan kobles rett inn i Microsoft Office Communications Server.

- Vi har jobbet med Polycom i ti år og er kjempefornøyde både med produktene og samarbeidet generelt.

Avikom vil først og fremst samarbeide med eksisterende partnere om Polycoms løsninger i Norge.

- Men forhandlere som er interessert er selvfølgelig bestandig velkommen til å ta kontakt. Men vi ønsker ikke å signere med nye forhandlere bare for å få partnere – vi vil være litt selektive og fokusere på de partnerne som faktisk ønsker å selge.

Les om:

It Bransjen