Bærbare til Irak-veteraner

Bærbare til Irak-veteraner

En amerikansk mor startet innsamling for å skaffe it-utstyr til skadde soldater.

Laura Brown har startet en kampanje å skaffe bærbare pc-er for soldater som har blitt skadet i Irak-krigen. Målet hennes er å gi dem tilgang til moderne kommunikasjonsutstyr.

Brown har selv en sønn som har gjort tjeneste i Irak. Hun startet prosjektet da hun chattet med en annen mor til en soldat, som hadde blitt skadet. Hun fikk vite at epostene til disse soldater måtte skrives ut og distribueres, fordi det var for få pc-er tilgjenglig på sykehuset.

Det ga henne ideen at det trengtes flere bærbare til denne gruppen for at de kunne kommunisere med sine kjære. Pc-ene er ikke bare ment for epost fra familie og venner. En av soldatene har mistet språket og bruker sin bærbare til å kommunisere med legene.

Prosjektet "Laptops for the Wounded" har hittil brakt inn penger til 27 bærbare pc-er.

Se mer om prosjektet her .

It Bransjen