Baksaas fornøyd med Myanmar-satsing

FORNØYD I MYANMAR: På en konferanse i Shanghai flagget telenorsjef Jon Fredrik Baksaas gode resultater så langt i Myanmar. Foto: Arkiv

Baksaas fornøyd med Myanmar-satsing

Til Mobile World-konferansen i Shanghai forteller Jon Fredrik Baksaas at Myanmar er bra for Telenor, mens satsing på Mobile Connect er bra for it-bransjen.

Telenorsjefen åpnet Mobile World Congress i Shanghai i egenskap av å være leder av GSMA-interesseorganisasjonen for mobilindustrien.

Baksaas brukte satsingen i Myanmar som eksempel på hvordan mobiler brukes for å bringe informasjonen i Internett ut til alt folket. 

Fet vekst

Før et år har gått, har Telenor skaffet seg 6,4 millioner kunder i det ferske markedet.

– Vi er helt i starten på satsingen, men vi har gjort store framskritt og mobiltilgang har gitt lokalbefolkningen store muligheter allerede. Allerede første dag vi åpnet for trafikk, hadde vi 521.000 oppkoplete brukere. Mellom 50 og 60 prosent av disse brukerne bruker mobilen for Internettilgang, sa Baksaas ifølge et referat hos Mobile World.

Myanmar har en anslått befolkning på 54,5 millioner innbyggere, drøyt ti ganger så mange som Norge.

Mobilbank

Det er spesielt mulighetene for økonomisk vekst for gründere som ligger Baksaas på hjertet. 

- Kostnadene ved å gi lavinntektsfamilier klassiske banktjenester blir fort for dyre for dem å bruke. Dersom banktjenestene leveres som en del av den mobile infrastrukturen, åpner det seg muligheter for mindre, innovative virksomheter å starte opp med tilgang til banktjenester de tidligere ikke hadde råd til.

Med over 255 kommersielle leverandører tilgjengelig for pengeformidling internasjonalt, er det et mål for GSMA å sørge for at tjenestene skalerer og at de fungerer i samspill. Resultatet skal bli å få til et enhetlig system for mobil betalingsformidling.

- Investeringer mobiloperatørene gjør i mobile betalingsløsninger åpner for en bærekraftig inntektsvekst, poengterte Baksaas.

Sikker digital identitet

Baksaas brukte «Mobile Connect» som eksempel på tiltak industrien gjør for å øke sikkerheten i autentisering og for sikker tilgang til flere typer mobile og digitale tjenester. Dette er en «Singel Sign-on»-løsning som både skal forenkle innlogging, gi en universal digital identitet og forhindre sikkerhetssvakheten som ligger i store mengder separate innlogginger med egne passord. Slik gamle passordløsninger åpner for svake passord og dårlige passordbytterutiner.

– Industrien vil nå ut til én milliard brukere i 2016 med løsningen. Sikkerheten som gis gjennom mobiltelefoner og SIM-kort kan gi sikker tilgang til et bredt utvalg av digitale tjenester, som banktjenester, netthandel og andre kommersielle tjenester og offentlige tjenester, sa Baksaas.

Bredere tilbud

Han la til at et støttende regelverk og langsiktige investeringer med tålmodighet for resultatene var nødvendig. Samarbeid mellom offentlig sektor og private interesser vil generelt også bidra på andre felter.

- Mobilindustrien kan med de rette betingelsene bidra til å løse mange av verdens utfordringer. Dette gjelder presserende utfordringer innen bærekraftig helsetilbud og utdanning, økonomisk vekst og sosial utjevning samt å kontre fattigdom og klimaendringer, hevdet Baksaas.

Satsingen i Myanmar feirer sitt første hele år i september.

It Bransjen