Bekjempet vold i Brasil

Bekjempet vold i Brasil

It-konsulent Siv Harstad dro til Sao Paulo for å bekjempe kriminalitet.

Det er ofte jobben som begrenser hvor mye vi får sett av verden. Men av og til kan det også være jobben som gir muligheten til å se og oppleve mer av den. Siv Harstad fra Oslo reiste i vår seks uker til Brasil. Ikke på ferie, men for å stoppe vold og bruk av våpen i Sao Paulo, en av verdens største og mest kriminelle byer.

- Det var veldig spennende og lærerikt. Både forberedelsen og reisen har gitt meg mye inspirasjon, forteller Harstad.

Hun jobber til vanlig med HR hos IBM på Kolbotn. Hun vært involvert i mange it-prosjekter som konsulent siden 2000. Overgangen fra Kolbotn til Sao Paulo var stor, men ikke uforberedt.

- Vi brukte tre måneder på å sette oss inn i prosjektet, for å bygge kontakter og bli kjent med kulturen og teamet jeg skulle jobbe sammen med, sier hun.

Brasil og Kina

Turen var en del av IBMs nye CSC-prosjekt (Corporate Service Corps), som skal føre ansatte fra hele konsernet ut i andre settinger. I flerkulturelle team på åtte til ti personer fra hele verden, skal det jobbes det med dyptgående forretningsprosesser og it-support. Prosjektene går i det IBM definerer som kommende, men foreløpig umodne markeder, altså land som Brasil, Kina, Egypt, Ghana, Malaysia, Nigeria, Romania, Sør Afrika, Tanzania, Filipenene, Tyrkia og Vietnam.

Prosjektene utføres hos alt fra entrepenører, små-og mellomstore bedrifter, non-profitt organisasjoner, skoler til offentlig sektor.

I Sao Paulo handlet det om "Sou da Paz" (Jeg er for fred), en lokal NGO (ikke-statlig organisasjon). Målet til Sou da Paz er å begrense kriminaliteten og bruk av våpen. I Sao Paulo bor det offisielt elleve millioner mennesker, men man antar at antallet i virkeligheten ligger på det dobbelte.

- Folk drepte hverandre der nede, for en fotballkamp, fordi man tittet på damer, for ingen grunn. I 1999 gikk alle med våpen. Sou da Paz har bidratt til at lovgivningen nå er endet, slik at kun utvalgte grupper kan bære våpen og at det nå har blitt mye tryggere å ferdes i enkelte av Sao Paulos bydeler, sier Harstad.

Må formalisere prosesser

For Harstad var det en opplevelse å kunne støtte Sou da Paz i noen uker, med kompetanse hun har bygget opp gjennom årene.

- Vi ser at mange slike organisasjoner fungerer veldig godt når de starter, men de har ofte ikke systemer til å videreføre verdiene. Vi jobbet mye med kommunikasjon mellom de ansatte, og å formalisere prosessene i Sou da Paz, sier hun.

I et internasjonalt IBM-team fikk hun også jobbe på tvers av grenser og kulturer, en nyttig erfaring. Interessen for å delta i dette programmet er ifølge selskapet enorm.

- Det er inspirerende at man kan bidra med noe. I tilegg har det gitt en litt annen erfaring, nettopp fordi man lærer noe om seg selv, sier Harstad.

It Bransjen