Bekymrings-knappen

Bekymrings-knappen

Vet du hvem som oppfant escape-tasten?

De aller fleste vet at man kan trykke på Escape-tasten om de vil avbryte en oppgave på datamaskinen. Men det har ikke alltid vært like lett. Dette forteller The New York Times i sin spalte "Who made that", som denne uka handler om tasten øverst til venstre på tastaturet ditt.

Da IBMs Bob Berner i 1960 opprettet Escape-tasten, var det først og fremst for å løse problemet med at forskjellige datamaskiner brukte forskjellig kode. Esc-tasten ble da brukt til å bytte mellom de ulike språkene, skriver avisen.

Etter at tasten ble oppfunnet fortsatte Berner å medvirke i arbeidet med å standardisere kode, og esc-tasten ble i stedet brukt til å avbryte en pågående aktivitet på datamaskinen.

Grunnen til at han valgte navnet ”Escape”, var ifølge The New York Times, fordi han var en person som alltid bekymret seg. Det sies at han begynte å bekymre seg for Y2K allerede på 70-tallet.

Les om:

It Bransjen