Best resultat og dårligst sjefslønn?

Best resultat og dårligst sjefslønn?

Itegra hadde best resultatet av breddedistrbutørene i fjor. Men sjefen tjente på papiret dårligst på breddesiden.

Det er ikke alltid at best resultatet gir best lønn. For Lars Seeberg så det ut til at fjoråret var et dårlig år, hvis man ser på skattbar inntekt levert inn via selvangivelsen. Lars Seeberg sto oppført med 330 881 kroner i inntekt og betalte 213 615 kroner i skatt.

Men nå forteller ikke skattelistene så mye om hva som er reell lønn. Hvis man ser på hva Seeberg betalte i skatt, er det tydelig at det er noen store fradrag som gjør at skattbar inntekt kanskje er tre ganger så stor.

Innteksvinneren på skattelistene i fjor er Bjørn Berg fra EET. Han hadde en skattbar inntekt på 1 883 480 kroner og betalt 787 105 kroner i skatt. Han har også en betydelig formue sammenlignet med resten av breddesjefene. Mens Bjørn Berg hadde 5 875 265 kroner i formue, er det bare Monica Aune av de andre som har positiv skattbar formue.

Inntekt Skatt Formue 
Bjørn Berg EET 1 883 480 787 105 5 875 265
Øyvind Sæther  Tech Data 1 070 049 494 910 0
Espen Zachariassen Actebis 757 463 320 543 0
Monica Aune GNT 593 661 316 306 62 161
Anton Hagberg Norek 580 894 251 734 0
Lars Seeberg Itegra 330 881 213 615 0

Les om:

It Bransjen