Blogg-analyser avslører ledighet

Blogg-analyser avslører ledighet

Forskere hevder aktivitet i sosiale medier kan brukes til å indikere arbeidsledighetsperioder.

It-selskapet SAS Institute har i samarbeid med FNs innovasjonsinitiativ Global Pulse undersøkt hvordan aktivitet i sosiale medier kan forutsi perioder med arbeidsledighet.

SAS og FN har analysert teksten i omkring en halv million amerikanske og irske blogger, nettforum og sosiale medier fra de to siste årene, og hevder at de har funnet en sammernheng mellom aktivitet og arbeidsledighet.

Forskerene mener derfor sanntidsanalyse av sosiale medier kan gi nyttige og viktige innblikk i samfunnsutviklingen.

- Mye av denne informasjonen inneholder signaler som er relevante for å se på utviklingen. Vi må bruke dette for å se hva som skjer, mens det skjer, sier FNs generalsekretær Ban Ki-moon om forskningen.

Sinnstemning og aktivitetsnivå

Forskerene har sammenlignet sinnstemning og aktivitetsnivå i sosiale medier med offisielle tall for arbeidsledighet.

Prat om å redusere innkjøp av dagligvarer, økt bruk av offentlig transport og bytte til billigere kjøretøy klaffer bra med de offisielle tallene, og kan altså være gode indikatorer for en kommende økning i arbeidsledigheten.

- Tilgang til sanntidsanalyse av prat i sosiale medier som et supplement til offisiell statistikk gir uvurderlig ny informasjon for politikere og offentlige etater, sier Kåre Nygård, administrerende direktør i SAS Institute AS i en melding om undersøkelsen.

Han sier videre at slik analyse øker muligheten til å kunne forbrede tiltak og håndtere negative samfunnseffekter av økt arbeidsledighet.

Analyse av kommunikasjon i sosiale medier i etterkant gir også verdifull informasjon, mener forskerne.

Prat om avlyste ferieturer, oppsigelser, utkastelse fra hus og hjem i tillegg til redusert forbruk på egen helse økte nemlig i etterkant av periodene med høy arbeidsledighet.

Stemningsindikatorer

De tre stemingsindikatorene som viser seg å være fremtredende i forkant av en periode med økt arbeidsledighet er «aggressiv»,«deprimert» og «bekymret», ifølge undersøkelsen.

I USA kunne man spore disse stemningene i sosiale medier i omtrent fire måneder før perioden. Her var de fremtredende stemningene «aggressiv» og «deprimert».

I Irland kunne man spore «bekymret» stemning omtrent fem måneder før en markant økning i arbeidsledighet.

- Innsikten [av målingene] gir verdifull input til andre analyser, og vil også vise effektene av beslutninger som blir tatt av både myndigheter og virksomheter, sier Nygård.

Du kan lese mer om undersøkelsen hos Global Pulse.

It Bransjen