Breddedistributørene gikk tilbake

Breddedistributørene gikk tilbake

Samlet falt omsetningen for breddedistributørene med 6,4 prosent i 2008. Minst.

Fjoråret ble det verste på mange år for breddedistributørene. Blant de syv breddedistributørene som er igjen viser regnskapstallene samlet sett en nedgang. GNT er størst, med Tech Data som en anslått nummer to, hakk i hæl. Men bare Itegra, Actebis og EET gikk med overskudd.

Til sammen omsatte de syv breddedistributørene for rundt 7,1 milliarder kroner i 2008. Det skulle tilsi en oppgang på over 20 prosent fra 2007, da den samlede omsetningen for de samme distributørene endte på 5,9 milliarder kroner. Men dette er misvisende for den generelle trenden, siden Tech Data tidlig i 2008 kjøpte Scribona.

Om vi ser på Scribonas samlete omsetning i 2007 var den på 2,33 milliarder kroner eller 584 millioner kroner i kvartalet. Den samlete omsetningen for 2008 kan derfor grovt oppjusteres til rundt 7,68 milliarder kroner, hvis vi tar med et kvartal av Scribonas omsetning og antar en nullvekst.

Den samlete omsetningen for 2007 ble medberegnet Scribona 8,21 milliarder kroner. Det gir en nedgang på 6,4 prosent fra 2007 til 2008. Selv om dette bare er et estimert tall forteller det at 2008 var et av de tøffeste årene i bransjen.

Nå har som kjent Ingram Micro trukket seg ut av Norge og hvor mye deres omsetningsnedgang i 2008 påvirker totalbildet er vanskelig å beregne. Men at de ville trukket den samlete omsetningen ned, er det ingen tvil om. For hadde de hatt et godt 2008 ville de ikke lagt ned den norske virksomheten i vår.

Selskap Omsetn 2008 Omsetn 2007 Endr. Driftsres. Drifts margin Årsres.
GNT  2 049 2 002 2,3 % -36 217 -1,77 % -63 935
Tech Data 1 463 300 - - 33 000 -2,26 % -35 000
Itegra 1 354 1 269 6,7 % 26 863 1,98 % 19 774
Hattelco  978 1 066 -8,2 % 9 200 0,94 % -4 946
Actebis  363 361 0,2 % 2 844 0,78 % 2 764
Norek 709 667 6,3 % - - -
EET 183 209 -12,4 % 5 854 3,19 % 5 954
Scribona     584 2 334 - - - -
Samlet  7 683 8 209 -6,4 % - - -

Tall i millioner kroner for omsetning. Resten tall i tusen kroner. Her er også riktige omsetningstall for Norek. I siste nummer av IT-Bransjen ble feil tall oppgitt for Norek.

Dette er en del av en større artikkel fra IT-Bransjen nummer 8. Se nedenfor for flere utdrag.

Les også: GNT størst i bredden

Les også: Itegra mest profitabel

Les om:

It Bransjen