Er bunnen for it-markedet nådd?

Er bunnen for it-markedet nådd?

Gartner så kraftig tilbakegang i 2015, men er forsiktig optimistiske for 2016. Spår størst vekst i programvare, og fortsatt fall for enheter.

Analytikerne i markedsanalyseselskapet Gartner har tatt en titt på det totale, globale it-markedet, og oppsummeringen etter fjoråret er forstemmende: Ifølge Gartners tall gikk det globale it-markedet tilbake med 5,8 prosent, til en omsetning på til sammen 3517 milliarder dollar.

- Den styrkete amerikanske dollaren er den skyldige bak fjorårets resultater, mener John-Davis Lovelock i Gartner. Han mener at motvinden de amerikanske teknologieksportørene møtte i fjor, vil bli svakere nå i år. Selskapet mener likevel at omsetningen ikke vil passere 2014-nivået før i 2019.

Svak oppgang, men ikke for pc

Spådommen for 2016 er en totalomsetning på 3536 milliarder dollar, altså en svært beskjeden økning på 0,6 prosent, sammenlignet med i fjor. Markedssegmentet programvare er området som i særklasse kommer til vokse mest, med 5,3 prosent. Deretter følger it-tjenester med en vekst på 3,1 prosent, og datasentersystemer med en vekst på 3,0 prosent.

Segmentet for enheter – pc-er, ultramobile, mobiltelefoner, nettbrett og skrivere – forventes å fortsette tilbakegangen. Gartner spår en samlet nedgang for denne gruppen på 1,9 prosent fra 2015 til 2016. Selskapet peker på vanskelige økonomiske forhold i land som Russland, Japan og Brasil, i tillegg til at i fremvoksende markeder velger brukerne billigere mobiler enn forventet, og at utviklingen for nettbrett i mange markeder er svakere enn forventet, som grunnene til at tilbakegangen fortsetter.

Ultramobile bærbare pc-er i den høyere prisklassen er pekt ut som pc-bransjens redning. Gartner har imidlertid redusert prognosen for farten adopsjonsraten for denne kategorien noe, og spår nå at salget av slike enheter ikke vil ta seg opp før i 2017.

Proff-it skal vokse

Gartner skriver at det generelt vanskeligere økonomiske klimaet i mange fremvoksende økonomier ikke påvirker den globale omsetningen av programvare i det profesjonelle markedet. Selskapet peker ut Russland og Brasil som markeder der det er særlig økende politiske og økonomiske utfordringer i 2016.

It-tjenester forventes også tilbake i vekst i år. Omsetningen er høy, 960 milliarder dollar, og dette drives av stadig høyere fart innenfor skybasert databehandling, i takt med at aksepten for denne leveransemodellen blir stadig høyere.

Det største segmentet i Gartners analyse, teletjenester, forventes å gå tilbake med 1,2 prosent i 2016. Dette området står likevel for en omsetning på formidable 1454 milliarder dollar.

Gartner peker ut bortfallet av roamingavgifter i Europa og deler av Nord-Amerika som hovedårsaken til denne tilbakegangen. Til tross for at volumet på tale og datasamband forventes å øke som en følge av at roamingavgiftene blir borte i 2016, så vil ikke dette dekke omsetningstapet på avgiftene.

         
Global omsetning i it i 2016 (milliarder dollar)        
  2015 2015 2016 omsetning 2016
omsetning vekst (%) vekst (%)
Datasentersystemer 170 1,8 175 3.0
Programvare 310 -1.4 326 5,3
Enheter 653 -5.8 641 -1.9
It-tjenester 912 -4.5 940 3,1
Kommunikasjonstjenester 1,472 -8.3 1,454 -1.2
Totalt 3,517 -5.8 3,536 0.6
         
Kilde: Gartner 2016        

Les om:

It-bransjen